Rok Jana Pawła II

Nadzwyczajny koncert Oratoryjny Świętemu Janowi Pawłowi II In Memoriam - Toruń 2015

Nadzwyczajny koncert Oratoryjny Świętemu Janowi Pawłowi II In Memoriam – Toruń 2015

W dniu 14 marca 2015 r. o godz. 19.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu Warszawska Orkiestra Symfoniczna „SONATA” im. Bogumiła Łepeckiego wykonała Nadzwyczajny Koncert Oratoryjny „Siedem Ostatnich Słów Zbawiciela na Krzyżu” Josepha Haydna pod dyrekcją maestro Stanisław Winiarczyk.

W tej reprezentacyjnej i historycznej dla miasta Toruniu i Rzeczpospolitej Polskiej Sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego która wypełniła się tego dnia do ostatniego miejsca przez młodzież, wychowawców i dyrekcje Liceum Polonijnego – Kolegium Św. Stanisława Kostki z Warszawy, młodzież z Centrum Edukacji Młodzieży im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki z Górska, przedstawicieli organizacji społecznych z Torunia oraz instytucji współpracujących z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gospodarzem przedsięwzięcia był Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki który otwierając koncert skierował do gości koncertu w szczególności do młodzieży słowo o historii, kulturze i dziedzictwie narodowym oraz o świętym Janie Pawle II.

Specjalny wykład o dziele Josepha Haydna i jego znaczenia w życiu jednostki i społeczeństwa poprzedzający koncert skierował Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki – Ks. Paweł Nowogórski.

Współpracę przy tym przedsięwzięciu które stało się wydarzeniem kulturalnym dla miasta i regionu Kujawsko-Pomorskiego podjedli:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Warszawska Orkiestra Symfoniczna Sonata im. Bogumiła Łepeckiego
  • Muzeum Okręgowe w Toruniu
  • Telewizja Toruń
  • Radio Toruń

Wielką kilkuminutową owacją na stojąco, młodzież licealna z Torunia , Górska i Warszawy oraz goście koncertu nagrodzili Warszawską Orkiestrę Symfoniczną Sonata im. Bogumiła Łepeckiego i dyrygenta Pana Stanisława Winiarczyka. Ta kilkuminutowa owacja na stojąco stanowi znakomitą recenzje i rekomendacje.
 
Źródło: http://www.orkiestrasonata.pl