Rok Dziedzictwa Chrztu Polski

Współczesna sztuka chrześcijańska 2D we Włocławku

W roku 2016 Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku realizuje projekt DZIEDZICTWO CHRZTU – współczesna sztuka chrześcijańska 2D, który otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966 Promesa 2016.

Celem projektu jest pokazanie następstw Chrztu Polski – jego wpływu na kształtowanie się tradycji estetycznych. Projekt ma przybliżyć odbiorcom wpływ wiary, tradycji i filozofii judeo-chrześcijańskiej na postawy twórcze niektórych współczesnych artystów. Więcej.