Rok Dziedzictwa Chrztu Polski

Multimedia

 

Pierwsza z cyklu jubileuszowych animacji pokazuje przeobrażenia, którym uległy ziemie polskie od 966 r.

 

Zwiastun zapowiadający etiudę filmową inspirowaną początkami państwowości polskiej pt. „Saga o Mesco”.