Rok Dziedzictwa Chrztu Polski

Konferencja naukowa pt. „Chrzest święty – dar i wyzwanie” (21-22 kwietnia)

Refleksja naukowa będzie realizowana na trzech płaszczyznach tematycznych, co pozwoli na lepsze zrozumienie znaczenia tego wydarzenia w duchu wiary. Organizatorzy pragną, by 1050. Rocznica Chrztu Polski nie ograniczyła się jedynie do wspominania historycznych wydarzeń, lecz aby pomogła ludziom w wypełnianiu ich chrześcijańskiego powołania.

 

Z tego powodu uczestnicy konferencji zastanowią się nad tajemnicą sakramentu Chrztu Świętego, a tym samym odkrywaniem piękna łaski i daru, którym Bóg obdarował człowieka, nowego życia w Chrystusie, które otrzymał oraz jednocześnie, aby wzbudzić poczucie wezwania go do dawania świadectwa wiary.

 

Organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski „Chrzest święty – dar i wyzwanie” jest Katedra Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

21-22 kwietnia, Wydział Teologiczny UMK

Więcej informacji o konferencji na stronie: Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu.