Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi

Okładka wydawnictwa - Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi, powiaty bydgoski i toruński

Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi – powiaty bydgoski i toruński

Szanowni Państwo, publikacją którą oddajemy w Państwa ręce rozpoczynamy cykl wydawnictw obrazujących przemiany jakie dokonały się w ostatnich latach na kujawsko-pomorskiej wsi dzięki zaangażowaniu środków pomocowych Unii Europejskiej, a także pieniędzy pochodzących z budżetu województwa i budżetu państwa. Wszyscy wiemy, że nie jest to już ta sama wieś co 8 lat temu. Istotne zmiany modernizacyjne które się w tym czasie dokonały dotyczą niemal wszystkich dziedzin życia i wszystkich, także najmniejszych miejscowości. To był bardzo owocny czas!

Jesteśmy w najwłaściwszym momencie na podsumowania – finiszują unijne programy dla Polski perspektywy 2007-2013 i zaplanowane pod tę perspektywę programy i projekty krajowe i wojewódzkie. Jednocześnie, bogatsi o wypływające z nich doświadczenia, planujemy inwestycje i przedsięwzięcia następnej siedmiolatki ufając, że pozwolą nam dokończyć modernizacji regionu i skutecznie zmniejszyć dystans dzielący nas od bogatych państw Europy.

Kujawsko-Pomorskie było i wciąż jeszcze jest wielkim placem budowy. Na wsi oznacza to przede wszystkim nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, lepsze drogi, zrewitalizowane centra miejscowości, lepsze szkoły, łatwiej dostępne przedszkola, odnowione lub nowo zbudowane świetlice i ośrodki kultury. Warto podkreślić, że pochodną przemian są godne dochody gospodarstw rolnych i rolniczych rodzin.

Możemy sobie pogratulować – dzięki inicjatywie, kreatywności i współdziałaniu wszystkich zaangażowanych środowisk udało nam się zdziałać bardzo wiele. Za to zaangażowanie serdecznie dziękuję gminnym i powiatowym samorządowcom, sołtysom których chciałbym tu szczególnie wyróżnić bo są najbliżej ludzkich spraw, działaczkom i działaczom kół gospodyń wiejskich i lokalnych grup działania, rolnikom i działającym na wsi przedsiębiorcom, strażakom ochotnikom, aktywistom organizacji pozarządowych, wszystkim aktywnym społecznie i publicznie mieszkańcom kujawsko-pomorskiej wsi.

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Okładka wydawnictwa - Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi, powiaty bydgoski i toruński

Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi, powiaty bydgoski i toruński – wszystkie strony wydawnictwa

 

Dane tabelaryczne:

Powiat bydgoski:

 

Powiat toruński:

 

Powiaty bydgoski i toruński