Medale Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis"

Organizacje i stowarzyszenia wyróżnione Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” w 2022 r.

 1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 2. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszynie
 4. Koło Gospodyń Wiejskich w Wołuszewie
 5. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
 6. Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku
 7. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
 8. MKS Mień Lipno
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Jacewie
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalu
 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Rachcinie
 12. Ochotnicza Straż Pożarna w Rakutowie
 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Sarnowie
 14. Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „GROMADA” Oddział w Toruniu
 15. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu
 16. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu
 17. Urania – Postęp Astronomii
 18. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 19. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 20. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku
 21. Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie
 22. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. F. Siemiradzkiego w Bydgoszczy
 23. Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku