Patron Województwa

Laboratorium św. Jana Pawła II

Efektem współpracy samorządu województwa z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika jest popularyzacja spuścizny duchowej i intelektualnej Jana Pawła II, w tym działalność edukacyjna skierowana do najmłodszego pokolenia. Na Wydziale Teologicznym UMK realizowany jest projekt „Laboratorium św. Jana Pawła II”, w ramach którego odbywają się warsztaty i lekcje, konferencje, seminaria, powstają też materiały dydaktyczne.

Myśl papieża dialogu przedmiotem badań