Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

sprawy społeczne

„ŚWIĘTO RODZINY” WE WŁOCŁAWKU – REKRUTACJA TRWA

„Święto Rodziny”, Toruń 22.10.2021 r., fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu we współpracy z fundacją „Rodzice Dzieciom Fundacja Dobrej Edukacji” zaprasza na spotkanie dla rodzin pn. „Święto Rodziny”, które odbędzie się w dniu 28 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Bechiego 2 we Włocławku.

Czytaj więcej

Rodzina to wartość

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Wtorkowa (17 maja) debata w Brodnicy jest kolejną odbywającą się w ramach przygotowań do prac nad Kujawsko-pomorskim programem wspierania rodzin 2023-2028. Spotkania, w których uczestniczą przedstawiciele zajmujących się problematyką rodziną organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych, powinny pozwolić na postawienie diagnozy społecznej, będącej podstawą do opracowania dokumentu.

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Grafika - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

„Pamiętamy – Podejmujemy działania - Żyjemy bez HIV” („We Remember – We Take Action – We Live Beyond HIV”)to hasło Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS, który odbywa się co roku w trzecią niedzielę maja. W tym roku przypada na 15 maja. W tym dniu wspominamy osoby, które odeszły: przyjaciół, współpracowników, kolegów, członków rodzin, osoby sławne i nieznane, we wszystkich zakątkach świata. To jedna z największych kampanii zwiększania świadomości o HIV/AIDS na świecie.

Czytaj więcej

Rodzina w centrum uwagi

Debata ws. Programu Wspierania Rodzin, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Przedstawiciele instytucji działających na rzecz rodziny i działacze społeczni spotkali się wczoraj (10 maja) w Inowrocławiu z reprezentantami samorządu województwa, by rozmawiać o sytuacji i potrzebach rodzin naszego regionu. Spotkanie otwiera cykl debat, które pomogą w wypracowaniu ostatecznego kształtu Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin na lata 2023-2028. W wydarzeniu udział wzięli przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

Czytaj więcej

XI Posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Uczestnicy posiedzenia, fot. Iwona Lizoń-Szurmiej

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się kolejne posiedzenie Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  przy Marszałku Województwa.  Głównymi tematami posiedzenia były sprawy związane z pobytem uchodźców z Ukrainy na terenie RP.

Czytaj więcej

Cykl szkoleń pn. „Procedura odebrania dziecka” rozpoczęty

Szkolenie „Procedura odebrania dziecka”, Toruń 21.04.2022r., fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczął cykl trzech jednodniowych szkoleń dla pracowników pomocy społecznej pn. „Procedura odebrania dziecka”.

Czytaj więcej

Finansujemy projekty prozdrowotne organizacji pozarządowych

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

120 tysięcy złotych  trafi do szesnastu organizacji pozarządowych, zajmujących się ochroną i promocją zdrowia. Samorząd województwa przyznał to dofinansowanie w konkursie dla ngo-sów na realizację zadań publicznych.

Czytaj więcej

VII edycja konkursu: „Mój ojciec – dobrze być razem”

Logo Tata to mistrz świata! 23 czerwca światowy dzień ojca

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki zaprasza młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w VII edycji konkursu na pracę pisemną pn. „Mój ojciec – dobrze być razem”.

Czytaj więcej

Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Fot. Mikołaj Kuras

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030 działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Z konsultantami prawnymi i psychologiem można się spotkać osobiście w Toruniu lub skorzystać z porad prawnych udzielanych w wyznaczonych dniach, podczas comiesięcznych dyżurów w sześciu innych miastach naszego regionu.

Czytaj więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2022

Uchwałą Nr 11/400/22 z dnia 23 marca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”.

Czytaj więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2022

Uchwałą Nr 11/399/22 z dnia 23 marca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2022 na wykonywanie zadań  publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiazywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”.

Czytaj więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2022

Uchwałą Nr 11/401/22 z dnia 23 marca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomanii”.

Czytaj więcej

Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025

Uchwałą Nr XLIII/574/22 z dnia 21 marca 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął „Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”.

Czytaj więcej

Pomagajmy interdyscyplinarnie.

Uczestnicy seminarium dla studentów V i VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, pt. „Rodzina wolna od przemocy” oraz prowadząca zajęcia pani Elżbieta Opiłowska, Toruń, 24 marca 2022 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

W wychodzeniu z kręgu przemocy ważne jest wszechstronne wsparcie rodzin dotkniętych tym patologicznym zjawiskiem. Kierując się ideą interdyscyplinarności, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia stara się docierać z przekazem o przemocy domowej, o sposobach interwenci i pomocy rodzinom nią dotkniętych oraz o możliwościach współdziałania, do różnych środowisk. W tym celu organizowane są szkolenia, warsztaty, konferencje oraz wydawane są materiały informacyjne kierowane do różnych instytucji czy grup społecznych.

Czytaj więcej

Kontynuacja spotkań z Kołami Gospodyń Wiejskich w regionie

Spotkanie w Nieżywięciu, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy.

W dniu 14 marca 2022 r. w Nieżywięciu odbyło się pierwsze, z planowanego cyklu, spotkanie przedstawicieli Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia z liderami subregionu toruńskiego. W nieżywięckim Domu Kultury, na zaproszenie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej pan Jacek Habant zaprezentował działania samorządu województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz rodziny. Zainaugurował tym samym tegoroczny cykl podobnych wydarzeń w naszym województwie.

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”

Konsultacje projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025” trwały od 28 stycznia 2022 r. do 3 marca 2022 r.

Czytaj więcej

Konsultujemy strategię polityki społecznej

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Samorząd województwa zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu Strategii polityki społecznej województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030. Konsultacje potrwają do 8 kwietnia.

Czytaj więcej

Wiosenne porządki – obowiązki na miarę wzrostu

Grafika - Wiosenne porządki! Obowiązki na miarę wzrostu!

Obowiązki dziecka w domu nie muszą sprowadzać się wyłącznie do sprzątania po sobie. Przeciwnie, warto już od najmłodszych lat uczyć dziecko współpracy i poczucia odpowiedzialności za to, co wspólne.

Czytaj więcej

Święto pozarządówek

Grupa osób podczas szkolenia, fot. Andrzej Goiński dla UWMKP

Wspierają osoby wykluczone społecznie, poszukujące pracy, dzieci, seniorów, sportowców, ludzi kultury - 27 lutego pracownicy tzw. trzeciego sektora obchodzili swoje święto - Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

Czytaj więcej

Ruszyła budowa domu dla dzieci w Łasinie

Moment wbicia łopaty pod budowę przez marszałka Sosnowskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

„Czternastki” to kameralne domy dziecka, z których każdy przeznaczony jest dla maksymalnie 14 młodych mieszkańców. Wsparcie samorządu województwa, w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, trafiło dotąd na utworzenie 32 tego typu instytucji. W czwartek (10 lutego) odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy tego typu placówki w Łasinie (powiat grudziądzki), w którym wziął udział wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

Czytaj więcej

Rodzina jest najważniejsza - spotkanie z przedstawicielami organizacji rolniczych

fot.: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

W dniu 3 lutego 2022 r na zaproszenie Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu, przedstawiciele Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia zaprezentowali działania samorządu województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz rodziny i jej najbliższego otoczenia.

Czytaj więcej

3 miliony złotych na projekty społeczne organizacji pozarządowych

Fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Nawet 50 tysięcy złotych w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego mogą otrzymać organizacje pozarządowe na realizację projektów w sferze usług społecznych. Chodzi o działania adresowane m.in. do osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nieletnich przebywających w ośrodkach wychowawczych, bezdomnych lub osób z niepełnosprawnością. Na wnioski czekamy do 28 lutego. Więcej informacji na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

Czytaj więcej

I Ty zagraj z mamą, tatą w gry!

Grafika na zielonym tle biały napis "Raz, dwa, trzy... i Ty zagraj z mamą, tatą w gry!" oraz sylwetki rodziny jednodzietnej podczas zabawy

W czasach wszechobecnych sprzętów elektronicznych niekiedy zapominamy o prostych i angażujących sposobach na zabawę, które sami uwielbialiśmy w dzieciństwie. Nie potrzebowaliśmy do nich drogich sprzętów i najnowszych technologii. Wystarczyła zgrana rodzina, czas dla najbliższych i wyobraźnia.

Czytaj więcej

Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030 i adresem e-mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Z konsultantami prawnymi i psychologiem można się spotkać osobiście w Toruniu lub skorzystać z porad prawnych udzielanych w wyznaczonych dniach, podczas comiesięcznych dyżurów, w sześciu innych miastach naszego regionu.

Czytaj więcej

W rodzinie siła! Dowiedz się, jak budować wartościowe więzi z najbliższymi

Obrazek ilustrujący

Z myślą o wzmacnianiu więzi i wsparciu dla rodzin w naszym regionie, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje program „Rodzina jest najważniejsza”. Dzięki niemu m.in. możemy poznawać pozytywne przykłady i postawy rodzicielskie, a także odkrywać efektywne sposoby wspólnego spędzania czasu.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone