Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

lgd

Pół miliarda z funduszy unijnych na Wasze projekty

Dogoterapia w Klubie Młodzieżowym w Radzimiu, organizowany przez RLKS Krajna, fot. RLKS Krajna

Wystartował marszałkowski budżet obywatelski w formie prostych w rozliczaniu grantów i dotacji przeznaczonych na wsparcie inicjatyw lokalnych. Zarząd województwa ogłosił konkurs! Do 7 czerwca zapraszamy do składania Waszych pomysłów na rozwój lokalny, realizowany przez organizacje pozarządowe, niesformalizowane grupy mieszkańców, samorządy, lokalne instytucje i przedsiębiorców. Konkurs polega na złożeniu tych pomysłów w formie strategii rozwoju lokalnego, których istotą jest opracowanie, wspólnie z mieszkańcami naszych sołectw, wsi i miast, pomysłów na rozwój gospodarczy i społeczny na najbliższe 6 lat.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na wybór LSR

Ogłoszenie o konkursie na wybór LSR

Województwo kujawsko-pomorskie zdecydowało po raz kolejny w perspektywie lat 2021-2027 na zastosowanie instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na naszym terenie.

Czytaj więcej

LGD: projekty w nowym okresie programowania

Spotkanie z LGD w Więcborku, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

W obecnej perspektywie finansowej dzięki instrumentowi RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) do lokalnych organizacji i przedsiębiorstw w naszym województwie trafiło łącznie blisko pół miliarda złotych. Wkrótce kolejne unijne rozdanie 2021-2027. Marszałek Piotr Całbecki spotkał się we wtorek (6 grudnia) z przedstawicielami LGD Nasza Krajna i LGD Bory Tucholskie w Więcborku (powiat sępoleński).

Czytaj więcej

Działania LGD w nowym okresie programowania – zapraszamy na spotkania

Spotkanie LGD w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

W obecnej perspektywie finansowej dzięki instrumentowi RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) do lokalnych organizacji i przedsiębiorstw w naszym województwie trafiło łącznie blisko pół miliarda złotych. Przygotowujemy się do kolejnego unijnego rozdania 2021-2027. W czwartek (1 grudnia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dotyczące nadchodzącego konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju.

Czytaj więcej

LGD na rzecz lokalnej społeczności

Wręczenie umów w siedzibie LGD Miasta Brodnicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Działalność koła gospodyń miejskich, kurs językowy dla dorosłych i brodnicka gra miejska - blisko 215 tysięcy złotych trafiło na realizację projektów pilotażowych adresowanych do mieszkańców Brodnicy. Uroczystość wręczenia umów, z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, odbyła się w miniony piątek (4 listopada) w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (LGD) Miasta Brodnicy. Realizacja zadań posłuży brodnickiemu stowarzyszeniu opracowaniu strategii rozwoju na przyszłą perspektywę finansową.

Czytaj więcej

Projekt regulaminu konkursu na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju

Fot. Szymon Zdziebło dla UMWKP

Trwają przygotowania do konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju, które będą realizowane przez Lokalne Grupy Działania w latach 2023-2027.  Dzięki temu będziecie mogli Państwo pozyskać środki na realizację lokalnych inicjatyw. Na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego zaplanowano środki w wysokości 52 602 730 € w ramach Priorytetu 7 Rozwój lokalny regionu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 oraz ok. 47 064 370 € w  ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Czytaj więcej

Wsparcie lokalnych inicjatyw

Wręczenie umów LGD "Dwie rzeki" w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski dla UWMKP

Przedstawiciele 14 organizacji wybranych przez Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania  „Dwie Rzeki” odebrali umowy grantowe pozwalające na realizację projektów w dziedzinie działania na rzecz integracji i aktywizacji młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych. W czwartek (16 września) symboliczne czeki wręczył grantobiorcom wicemarszałek Zbigniew Ostrowski wspólnie z wiceprezydent Bydgoszczy Marią Wasiak. Środki zostały rozdysponowane w ramach mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS).

Czytaj więcej

Pieniądze na lokalne inicjatywy społeczne

Ceremonia wręczenia grantów LGD Chełmno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Wicemarszałek Zbigniew Sosnowski i radna województwa Katarzyna Lubańska uczestniczyli 19 sierpnia w uroczystości wręczenia umów grantowych, dotyczących lokalnych projektów w dziedzinie aktywizacji i wsparcia osób i środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Chełmnie. Środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), podzieliła Lokalna Grupa Działania (LGD) Chełmno.

Czytaj więcej

Granty dla lokalnych inicjatyw na Kujawach

Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Kluby młodzieżowe, integracja lokalna, czy aktywizacja społeczno-zawodowa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w powiecie aleksandrowskim to lokalne inicjatywy, które zostały wsparte unijnymi środkami rozdysponowanymi w formie grantów przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Do odbiorców trafi łącznie ponad 1,1 miliona złotych. Symboliczne czeki wręczyła grantobiorcom członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

Czytaj więcej

Będą dotacje na rozwój przedsiębiorczości na wsi

Wideokonferencja marszałka Piotra Całbeckiego i członek zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej z prezesami ośmiu Lokalnych Grup Działania w naszym regionie, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Jeszcze w tym roku ruszą konkursy ogłaszane przez osiem Lokalnych Grup Działania z naszego województwa, które otrzymały dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości na swoich obszarach. Jest to szansa na wsparcie finansowe dla mieszkańców regionu, którzy poszukują funduszy na założenie własnej firmy lub rozwinięcie działalności gospodarczej. Na ten cel trafi ponad 5,3 miliona złotych. W środę (13 maja) na wideokonferencji marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska rozmawiali z prezesami Lokalnych Grup Działania, które otrzymały zwiększone dofinansowanie.

Czytaj więcej

Dodatkowe środki dla Lokalnych Grup Działania

Uroczystość wręczenia aneksów dla LGD, fot. Andrzej Goiński

Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu, poprzez osiągnięcie określonych celów, cztery Lokalne Grupy Działania z powiatów toruńskiego, brodnickiego i radziejowskiego otrzymają od dodatkowe środki, które przekażą mieszkańcom swoich obszarów. Najwyższe dofinansowanie, bo aż 3,2 miliona złotych otrzyma Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie z przeznaczeniem na rewitalizację społeczno-gospodarczą miejscowości wiejskich. W czwartek (7 listopada) przedstawiciele LGD z rąk Anety Jędrzejewskiej - członka zarządu województwa odebrali aneksy do umów zwiększające dofinansowanie.

Czytaj więcej

Seminarium Lokalnych Grup Działania

Lokalne Grupy Działania angażują się w wiele projektów aktywizujących lokalną społeczność, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl

W Ciechocinku odbyło się dwudniowe seminarium dotyczące efektów wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS), w którym uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania województwa kujawsko-pomorskiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej

Piknik rodzinny w Kończewicach

Zajęcia dla dzieci w ramach projektu, fot. LGD Ziemia Gotyku

W sobotę (29 czerwca) w Kończewicach (gmina Chełmża) odbył się piknik rodzinny. Okazją do wspólnej zabawy było otwarcie zrewitalizowanego placu rekreacji, który powstał w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Chełmża. Dla uczestników przygotowano kolorowe animacje, konkursy z nagrodami, pokazy cyrkowe, dmuchane zamki oraz wiele innych atrakcji. Realizacja projektu jest możliwa dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj więcej

Dodatkowe środki dla LGD na przedsiębiorczość na wsi

Wręczenie aneksów do umów LGD, fot. Mikołaj Kuras

Dziewięć Lokalnych Grup Działania z naszego regionu zostało nagrodzonych za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu LGD otrzymały dodatkowe środki, które przekażą mieszkańcom swoich obszarów. W czwartek (13 czerwca) ich przedstawiciele z rąk członek zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej odebrali aneksy do umów zwiększające dofinansowanie.

Czytaj więcej

Kujawsko-pomorskie Lokalne Grupy Działania nominowane do nagród

Dziewięć LGD zostało nominowanych do dodatkowych nagród za sprawną realizację powierzonych zadań, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Dziewięć Lokalnych Grup Działania z naszego regionu zostało nominowanych do nagród za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu LGD będą mogły liczyć na dodatkowe środki na realizację lokalnych strategii rozwoju.

Czytaj więcej

Granty na aktywizację społeczno-zawodową

Uroczystość wręczenia umów grantowych w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras

Doradztwo zawodowe, warsztaty z psychologiem, nauka autoprezentacji i staże – to oferta, którą kierujemy do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. 28 marca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie 7 projektów w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wsparcie o łącznej wartości miliona złotych otrzymają beneficjenci wybrani przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem dla Soli.  Umowy wręczyli wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz członek zarządu Aneta Jędrzejewska. Dziś przekazaliśmy także dofinansowanie na 57 projektów związanych z rozbudową i modernizacją dróg lokalnych.

Czytaj więcej

LGD informują

Fot. Tymon Markowski

Zapraszamy do skorzystania z aktualnych propozycji Lokalnych Grup Działania. Partnerstwa na bieżąco ogłaszają nabory wniosków o udzielenie wsparcia ze środków unijnych na lokalne inicjatywy. Informacje o aktualnych konkursach znajdują się na stronie mojregion.eu. LGD proponują także różnego rodzaju spotkania i warsztaty aktywizacyjne.

Czytaj więcej

Na rzecz lokalnych społeczności

Niezwykle piękne tereny Doliny Drwęcy są temat konkursu plastycznego proponowanego przez LGD „Dolina Drwęcy”, fot. Daniel Pach

Działające w naszym województwie Lokalne Grupy Działania aktywnie pracują na rzecz integracji swoich społeczności. Oprócz organizowania konkursów na dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć ze środków europejskich proponują także spotkania, dzięki którym uczestnicy mogą uzyskać nową wiedzę i umiejętności, a także miło spędzić czas.

Czytaj więcej

Marszałkowski budżet obywatelski

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Kluby samopomocy, świetlice środowiskowe, kluby młodzieżowe, działania liderów aktywności lokalnej, usługi wzajemnościowe oraz projekty wspierające bezrobotnych w powrocie na rynek pracy – w naszym Regionalnym Programie Operacyjnym są środki na różnego rodzaju formy aktywizacji lokalnych wspólnot oraz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem, w których kluczem do sukcesu jest czynny udział mieszkańców i innych partnerów z sąsiedztwa. Wsparcie dzielimy w ramach konkursów na projekty grantowe – nabory wniosków ogłaszają Lokalne Grupy Działania. Do podziału jest w sumie 75 milionów złotych.

Czytaj więcej

Wsparcie z LGD na projekty społeczne i nowoczesną infrastrukturę

Fot. Łukasz Piecyk

Zapraszamy do składania wniosków w aktualnych konkursach Lokalnych Grup Działania. Można zyskać dofinansowanie na granty społeczne, w puli są też konkursy na wsparcie rewitalizacji społeczno-gospodarczej terenów wiejskich oraz rozwój niekomersyjnej infrastruktury turystycznej, społecznej bądź kulturalnej. Pracownicy biur LGD zapraszają na indywidualne doradztwo i szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców, podczas których odpowiadają na pytania związane z planowanymi konkursami.

Czytaj więcej

Granty społeczne i szkolenia ze wsparciem LGD

Fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Zapraszamy do składania wniosków w aktualnych konkursach Lokalnych Grup Działania. Można zyskać nawet do 150 tysięcy złotych na grantowe projekty społeczne. Wsparcie na projekty z zakresu zachowania lokalnego dziedzictwa mogą otrzymać również Koła Gospodyń Wiejskich.  W puli są również środki na przedsięwzięcia wspierające współpracę w zakresie świadczenia usług turystycznych, z zakresu rozwoju infrastruktury społecznej i kulturalnej oraz promocji obszaru LGD.

Czytaj więcej

LGD dzielą środki - turystyka, przedsiębiorczość, granty społeczne

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Zapraszamy do składania wniosków w aktualnych konkursach Lokalnych Grup Działania. Można zyskać nawet do 150 tysięcy złotych na grantowe projekty społeczne i 75 tysięcy na założenie własnej firmy. W puli są również środki na przedsięwzięcia wspierające współpracę w zakresie świadczenia usług turystycznych, z zakresu rozwoju infrastruktury społecznej i kulturalnej oraz promocji obszaru LGD.

Czytaj więcej

Pierwsze granty z budżetu marszałkowskiego

Podpisanie umów na powierzenie grantów na projekty społeczne przez beneficjentów Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania ,,Dwie Rzeki” odbyło się 27 września w siedzibie LGD, fot. A. Stabińska (BLGD ,,Dwie Rzeki”).

Lokalna Grupa Działania ,,Gminy Powiatu Świeckiego” i Bydgoska Lokalna Grupa Działania ,,Dwie rzeki” jako pierwsze LGD w regionie rozstrzygnęły konkursy o granty na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, skierowane bezpośrednio do mieszkańców.

Czytaj więcej

Lokalne Grupy Działania proponują

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Zapraszamy do skorzystania z aktualnych propozycji Lokalnych Grup Działania. Partnerstwa na bieżąco ogłaszają nabory wniosków o udzielenie wsparcia ze środków unijnych na lokalne inicjatywy. Można będzie uzyskać od 50 tysięcy złotych na  rewitalizację ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej i ponad 60 tysięcy złotych na założenie własnego biznesu. 27 września beneficjenci Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania Dwie Rzeki podpisali umowy na realizację projektów grantowych.

Czytaj więcej

LGD szkolą i wspierają lokalne projekty

fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Zapraszamy do składania wniosków w aktualnych konkursach Lokalnych Grup Działania. Za ich pośrednictwem można zyskać nawet do 200 tysięcy złotych na grantowe projekty społeczne, nawet do 250 tysięcy złotych na zakładanie klubów młodzieżowych. W puli są również środki na rewitalizację obszarów wiejskich, w tym poprawę standardu infrastruktury turystycznej. Warto skorzystać też ze szkoleń czy wyjazdów studyjnych.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.