Aktualności z LGD

Zaproszenie na wyjazd studyjny

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym  do Grudziądza, w dniach 19-20.04.2018r.

 

Poruszane będą zagadnienia związane z  działalnością świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych, usług samopomocowych oraz organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

www.kujawjaki.pl