Aktualności z LGD

Zaproszenie na szkolenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”  zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane składaniem wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

Szkolenie  odbędzie się w dniu 8 września 2017 r.  godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

 

Zakres tematyczny szkolenia: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji na stronie internetowej; www.lgdpojezierzebrodnickie.pl