Aktualności z LGD

Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej

Umowa Partnerska Podpisana!

Dnia  28 lipca 2017 r. osoby reprezentujące trzy Lokalne Grupy Działania podpisały umowę partnerską dotyczącą projektu współpracy pt. „LGD dla Powiatów Inowrocławskiego, Mogileńskiego oraz Żnińskiego”. Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Realizacja projektu dotyczy obszarów trzech Lokalnych Grup Działania:
LGD Czarnoziem na Soli z Inowrocławia,
LGD Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego z Mogilna
oraz
LGD Pałuki – Wspólna Sprawa ze Żnina.
W ramach tego projektu powstanie nowoczesny portal internetowy promujący zasoby trzech obszarów oraz wydawnictwa, przewodniki a także szereg wydarzeń promujących to przedsięwzięcie.

Szacowana wartość projektu to 164 tys. zł.

 

Podpisanie umowy partnerskiejPodpisanie umowy partnerskiej