Aktualności z LGD

szkolenie LGD czarnoziem na soli

Szkolenie w Lokalnej Grupie Działania Czarnoziem na Soli

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli przeprowadziła w dniach 09 – 10 marca 2017r. szkolenie z zakresu Procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

 

Szkolenie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. Uczestnikami byli członkowie Zarządu, członkowie Rady oraz pracownicy biura Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.

 

szkolenie LGD czarnoziem na soliszkolenie LGD czarnoziem na soliszkolenie LGD czarnoziem na soliszkolenie LGD czarnoziem na soliszkolenie LGD czarnoziem na soli