Aktualności z LGD

Szkolenia w zakresie wypełniania dokumentów projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje, iż szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

  1. „Wsparcie procesu zakładania działalności gospodarczej” odbędzie się 29 lipca 2017 r. w Dobrzyńskim Domu Kultury Żak ul Szkolna 2. Początek szkolenia o godz. 9:00. 
  2. „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych” odbędzie się 28 lipca 2017 r. w Dobrzyńskim Domu Kultury Żak ul. Szkolna 2. Początek szkolenia godz. 10:00. 

www.lgddobrzyn.pl