Aktualności z LGD

NABORY WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od 20 kwietnia 2018r. do 4 maja 2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, także wyposażenie infrastruktury

Limit środków w ramach naboru: 1 620 000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

www.podgrodzietorunskie.pl