Aktualności z LGD

NABORY WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

 

Numer konkursu: 5/2018

Termin składania wniosków: od 27.04.2018 r. do 11.05.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Zakres obejmuje zabytki poddane pracom restauratorskim lub konserwatorskim.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi: 100.000,00 PLN

www.lgd.ziemiagotyku.com