Aktualności z LGD

Konferencja - Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki
Konferencja – Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki

Konferencja – LGD Dwie Rzeki – od strategii do działania

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” 10 kwietnia 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury zorganizowało konferencję pn. LGD Dwie Rzeki – od strategii do działania.

 

Konferencja składała się z części merytorycznej oraz oficjalnej, podczas której głos zabrali m.in.: Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa-Kujawsko Pomorskiego, Paweł Bukowski, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. gospodarczych oraz Maria Wasiak, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Następnie miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi, oficjalnie inaugurujące działania LGD Dwie Rzeki.

 

Podczas części merytorycznej odbył się szereg prelekcji dotyczących m.in. istoty Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, odbiorców wsparcia i typów projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie dzięki wsparciu LGD, omówienia założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dwie Rzeki”, projektów grantowych, projektów podmiotów innych niż LGD.

 

Po konferencji zainteresowani uczestnicy mieli okazję do indywidulanych konsultacji z pracownikami LGD „Dwie Rzeki” oraz pracownikiem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.

 

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wspierane są lokalne inicjatywy oddolne zmierzające do aktywizacji społecznej i zawodowej na terenie Miasta Bydgoszczy. Jest to doskonała szansa uzupełnienia inwestycji infrastrukturalnych i rewitalizacyjnych realizowanych na terenie Bydgoszczy o działania społeczne. Unijne środki umożliwią w tym przypadku realizację wielu przedsięwzięć, m.in. w zakresie:

  • działań na rzecz zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy, np. poprzez szkolenia, staże, poradnictwo
  • wparcia przedsiębiorczości społecznej
  • inicjatyw lokalnych
  • działań edukacyjnych z zakresu aktywizacji społecznej, np. sportu, rekreacji ruchowej, kultury
  • kreowania liderów społeczności lokalnej
  • i wiele innych inicjatyw wspierających lokalną aktywność bydgoszczan.

 

LGD Dwie Rzeki zaprasza do kontaktu z pracownikami biura. Bieżące informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia znajdują się na stronie: www.lgd.bydgoszcz.pl.

 

Działania są realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Konferencja - Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie RzekiKonferencja - Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie RzekiKonferencja - Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki