Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Medal Unitas Durat dla pani Joanny

Do grona rówieśników Niepodległej uhonorowanych medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis dołączyła stuletnia Joanna Ziółkowska, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP

Najstarsza podopieczna Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce (powiat toruński), stuletnia Joanna Ziółkowska, odebrała medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, którym honorujemy rówieśników Niepodległej, świadków odradzającej się ojczyzny. Medal w imieniu marszałka Piotra Całbeckiego wręczył nestorce radny województwa Jacek Gajewski.

Czytaj więcej

Medal Unitas Durat dla pani Weroniki

Do grona rówieśników Niepodległej uhonorowanych medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis dołączyła stuletnia Weronika Pieńczewska z Chełmży w powiecie toruńskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

W młodości uwielbiała haftować i szyć na maszynie. Dziś przyjemność sprawia jej lektura książek i czasopism. Seniorka chętnie ogląda telewizję, interesuje się wydarzeniami z regionu, kraju i świata. Stuletnia Weronika Pieńczewska, mieszkanka Chełmży w powiecie toruńskim, to kolejna rówieśniczka Niepodległej uhonorowana marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniesis.

Czytaj więcej

Medale Unitas Durat dla rowieśniczek Niepodelgłej

Do grona rówieśników Niepodległej uhonorowanych medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis dołączyła stuletnia Józefa Trawińska, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

Ich losy były różne, ale łączą je podobne doświadczenia z czasów wojny. Stuletnie Józefa Trawińska z Wolicy w powiecie włocławskim, Klara Mańkowska z Zakrzewa w powiecie aleksandrowskim i Wanda Frankiewicz ze Starej Rudy w powiecie grudziądzkim dołączyły do grona rówieśników Niepodległej, świadków odradzającej się ojczyzny uhonorowanych marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.

Czytaj więcej

Medal Unitas Durat dla pana Tadeusza

Spotkanie marszałka Piotra Całbeckiego ze stuletnim Tadeuszem Śliwą, fot. Mikołaj Kuras

Miłością jego życia są najbliżsi, a pasja było prowadzenie rodzinnego gospodarstwa w Grzywnie koło Chełmży (powiat toruński). Choć trzydzieści lat temu przekazał majątek pod opiekę syna, stuletni Tadeusz Śliwa wciąż dogląda i troszczy się o rodzinne dobra. 6 marca z rąk marszałka Piotra Całbeckiego odebrał medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, którym honorujemy najstarszych mieszkańców naszego regionu, świadków odradzającej się ojczyzny.

Czytaj więcej

Dla babć i dziadków nie tylko w dniu ich święta

Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Babcie i dziadkowie – osoby niezbędne w naszym życiu. Dziś coraz częściej łamią stereotypy związane z wiekiem – pracują, są wolontariuszami, chodzą na warsztaty teatralne i kursy językowe, używają komputera, wstępują w związki małżeńskie. Marszałkowska polityka senioralna uwzględnia różnorodne potrzeby tej grupy wiekowej.

Czytaj więcej

Świąteczne wizyty u najstarszych mieszkańców regionu

Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski odwiedził Eleonorę Łodygowską z Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski

Pamiętamy o stuletnich i starszych mieszkańcach województwa, zapraszając ich do uczestnictwa w życiu naszego regionu. Odwiedzamy seniorów w ich domach i zachęcamy do obecności podczas ważnych dla nas wydarzeń. Wszystkim uhonorowanym marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis składamy przedświąteczne wizyty i wręczamy upominki.

Czytaj więcej

Gospodarstwa opiekuńcze z myślą o seniorach

Fot. Tymon Markowski

Pięć dni w tygodniu w tradycyjnym gospodarstwie rolnym połączone z interesującymi, dostosowanymi do zainteresowań i potrzeb zajęciami – tak wygląda adresowany do niesamodzielnych osób starszych projekt „Opieka w zagrodzie”, realizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych. Dziś (8 sierpnia) gospodarstwa w Komratowie i Wenecji (powiat żniński) odwiedzili przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej

Profilaktyka upadków – program dla seniorów

W ramach programu seniorzy wezmą udział w specjalnie dobranych zajęciach fizycznych, fot. Łukasz Piecyk

Trwa nabór do finansowanego przez samorząd województwa regionalnego programu zapobiegania upadkom wśród seniorów. Z badań Narodowego Instytutu Geriatrii, Rehabilitacji i Reumatologii wynika, że upadki i ich konsekwencje to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji starszych osób i potencjalne zagrożenie życia. W tegorocznej edycji programem zostanie objętych łącznie 995 mieszkańców naszego regionu, a kwota dofinansowania z budżetu województwa wyniesie blisko 250 tys. zł.

Czytaj więcej

Marszałkowskie dotacje na zajęcia dla aktywnych seniorów

fot. Tymon Markowski

Z myślą o seniorach samorząd województwa przyznał wsparcie na realizację 26 imprez rekreacyjnych, zajęć aktywności fizycznej, wyjazdów i spotkań integrujących starsze pokolenie z młodszym. Na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe trafiło w tym roku 90 tysięcy złotych.

Czytaj więcej

Domy dla seniorów

Dzienny dom Pobytu w Bierzgłowie (powiat toruński), fot. Andrzej Goiński

Osoby starsze i niesamodzielne oraz ich rodziny mogą korzystać z usług opiekuńczych świadczonych przez działające w regionie domy dziennego pobytu. Marszałkowskie środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego umożliwiły utworzenie miejsc opieki w 41 takich placówkach. Pod koniec czerwca członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska uczestniczyła w uroczystym otwarciu Dziennego Domu Seniora w Dobrem (powiat radziejowski).

Czytaj więcej

Seniorzy odpoczywają na wsi

Seniorzy polubili wypoczynek na wsi, fot. Tymon Markowski

Pięć dni w tygodniu w tradycyjnym gospodarstwie rolnym połączone z interesującymi, dostosowanymi do zainteresowań i potrzeb zajęciami – tak wygląda adresowany do niesamodzielnych osób starszych projekt „Opieka w zagrodzie”, realizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych.

Czytaj więcej

Usługi społeczne na miarę

Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski 26 marca odwiedził podopiecznych Bydgoskiego Dziennego Domu Pobytu Senectus. Placówka powstała dzięki wsparciu z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, fot. Filip Kowalkowski

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego są fundusze na rozbudowę infrastruktury i rozwój usług społecznych służących osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają stałej opieki. Środki trafiają między innymi na tworzenie i rozbudowę zakładów opiekuńczo-leczniczych, wsparcie dla niesamodzielnych seniorów oraz granty na organizację opieki domowej. W planach jest także utworzenie ośrodków koordynujących tego rodzaju usługi.

Czytaj więcej

155 nowych bransoletek życia

Przekazanie bransoletek życia w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Teleopieka domowa to nowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych. Latem ubiegłego roku, w ramach pilotażu, objęliśmy nią 55 seniorów w całym regionie. Teraz bransoletki życia – urządzenia mobilne, na których oparty jest system przywoływania pomocy – przekazujemy 155 nowym uczestnikom programu. Pracujemy też nad projektem, który pozwoli włączyć do systemu wszystkich potrzebujących.

Czytaj więcej

Zrób kolonoskopię – bez rejonizacji, bez długiego oczekiwania, nieodpłatnie

Badanie kolonoskopowe w Centrum Onkologii, fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Trwa finansowany ze  środków  naszego Regionalnego Programu Operacyjnego wojewódzki program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, z bezpłatnymi badaniami kolonoskopowymi, którymi obejmujemy blisko 25 tysięcy osób. Badania realizuje 14 wybranych w konkursie o dofinansowanie placówek medycznych w całym regionie. O tym, gdzie można się przebadać, informujemy w marszałkowskiej infolinii pod numerem telefonu 56 652 18 73.

Czytaj więcej

Bydgoskie Forum Seniora

  • Etykieta: test
III Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Polityka senioralna, będąca odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i współczesne wyzwania, jest ważnym elementem polityki społecznej samorządu województwa. Celem jest jakość życia osób starszych, zwłaszcza tych ze skromniejszymi dochodami. 5 marca w Bydgoszczy, pod honorowym patronatem marszałka Piotra Całbeckiego, odbyło się zorganizowane przez „Gazetę Pomorską” III Forum Seniora. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Czytaj więcej

Szczepienia, badania i ćwiczenia dla zdrowia

Fot. Łukasz Piecyk

Samorząd województwa przygotowuje się do uruchomienia zaplanowanych na 2019 rok programów profilaktycznych skierowanych do seniorów. Z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom skorzysta w tym roku 1,8 tysiąca osób w wieku 65 plus. Kolejny tysiąc seniorów weźmie udział w ćwiczeniach w ramach programu zapobiegania upadkom. Odbędą się też badania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej dla 900 mężczyzn.

Czytaj więcej

KE zainteresowana naszymi programami na rzecz seniorów

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Po raz drugi w tym roku spotkał się Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas czwartkowego (28 lutego) posiedzenia, któremu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki, przyjęto ramowe kryteria wspierania projektów w ramach najbliższych konkursów o dofinansowanie oraz w trybie pozakonkursowym. W pierwszej części obrad uczestniczyły przedstawicielki Komisji Europejskiej, które zapoznały się także z realizowanymi w naszym regionie projektami w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. 

Czytaj więcej

Opieka w zagrodzie - strzał w dziesiątkę w usługach społecznych

Fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Pięć dni w tygodniu w tradycyjnym gospodarstwie rolnym połączone z interesującymi, dostosowanymi do zainteresowań i potrzeb zajęciami – tak wygląda adresowany do niesamodzielnych osób starszych projekt „Opieka w zagrodzie”, będący kontynuacją dobrze przyjętej i cieszącej się dużym zainteresowaniem „Zielonej opieki”. Pierwsza grupa podopiecznych już z niego korzysta. 

Czytaj więcej

Rozmawiamy o sprawach seniorów

Seminarium na temat możliwości aktywizacji społecznej seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, fot. Szymon Ździebło www.tarantoga.pl

Z okazji Dnia Babci i Dziadka w Urzędzie Marszałkowskim spotkali się w czwartek (24 stycznia) przedstawiciele instytucji i organizacji działających w interesie osób starszych. Tematem seminarium były możliwości i formy aktywizacji społecznej seniorów.

Czytaj więcej

Marszałkowska polityka senioralna 2018

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Domy dziennego pobytu, kluby seniora, centra usług środowiskowych, gospodarstwa opiekuńcze na wsi, wsparcie psychogeriatryczne, szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym, środki dla organizacji pozarządowych na realizację projektów adresowanych do osób starszych, a także dedykowany osobom starszym marszałkowski pilotażowy program opiekuńczy – w minionych roku realizowaliśmy wiele przedsięwzięć w tym ważnym segmencie wojewódzkiej polityki społecznej.

Czytaj więcej

Usługi społeczne na miarę

Fot. Andrzej Goiński

W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym są fundusze na rozbudowę infrastruktury i rozwój usług społecznych służących osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają stałej opieki. W 2018 roku środki trafiły między innymi na tworzenie i rozbudowę zakładów opiekuńczo-leczniczych, wsparcie dla niesamodzielnych seniorów oraz granty na organizację opieki domowej. W planach jest także utworzenie ośrodków koordynujących tego rodzaju usługi.

Czytaj więcej

Z seniorami przy opłatku

Spotkanie z seniorami w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński

Marszałek Piotr Całbecki oraz przewodniczący sejmiku Ryszard Bober podjęli 20 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim członków klubu seniora „Zacisze” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu. Podczas świątecznego spotkania był czas na kolędowanie, składanie życzeń i wzajemne łamanie się opłatkiem.

Czytaj więcej

Wykłady „Aktywny senior XXI wieku”

fot. Andrzej Goinski

W piątek (14 grudnia) we Włocławku odbył się ostatni wykład z cyklu spotkań, których tematem była sytuacja osób starszych, problemy, z jakimi zmagają się opiekunowie seniorów oraz metody terapii i pracy z osobami w podeszłym wieku. Organizatorem wykładów był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt wsparł samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej

Seniorzy polubili wieś

Fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Pobyty dzienne w tradycyjnych gospodarstwach rolnych oraz interesujące, dostosowane do zainteresowań i potrzeb zajęcia – tak wyglądał adresowany do niesamodzielnych osób starszych projekt „Zielona opieka”, prowadzony przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Lokalną Grupę Działania Bory Tucholskie. Trwają przygotowania do kontynuacji, nabór gospodarstw trwa, nabór podopiecznych w grudniu. Finansowany ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego projekt, który obejmie cały region, ruszy w lutym 2019.

Czytaj więcej

Fachowa pomoc w opiece długoterminowej

fot. Tymon Markowski

Z myślą o pacjentach wymagających opieki długoterminowej w regionie powstanie wkrótce pięć Centrów Koordynacji Opieki Medycznej - placówek odpowiedzialnych za funkcjonowanie Dziennych Domów Opieki Medycznej, a także za organizację pomocy domowej.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone