Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Aktywna młodzież na Kujawach i Pomorzu

Zajęcia dla dzieci, fot. Szymon Zdziebło/tarangota.pl
Zajęcia dla dzieci, fot. Szymon Zdziebło/tarangota.pl

Dzieci i młodzież z naszego regionu mają szansę wziąć udział w angażujących warsztatach, zajęciach i półkoloniach. Na realizację 32 tego typu inicjatyw przeznaczyliśmy 260 tysięcy złotych z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

- Samorząd województwa dostrzega i chętnie wspiera wartościowe aktywności i działania organizacji pozarządowych. To ważni partnerzy w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego województwa, ludzie, którzy dobrze znają nasz region i potrzeby lokalnych społeczności. W ich inicjatywy często włączają się zwykli mieszkańcy, dzięki czemu wspólne przedsięwzięcia są bardziej skuteczne i efektywne  – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Do puli tegorocznego dofinansowania na organizację aktywizujących zajęć dla dzieci i młodzieży w regionie trafiło 260 tysięcy złotych. Otrzymały je fundacje, towarzystwa i stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, harcerstwa czy kluby. Dzięki marszałkowskiemu wsparciu odbędą się zajęcia sportowe, edukacyjne oraz integracyjne. Fundacja „Światło” zorganizuje „Świetlne” kolonie dla dzieci osieroconych, w powiecie żnińskim będzie można wziąć udział w półkoloniach dzięki inicjatywie Fundacji Pałuki, a Stowarzyszenie ,,Tuczno, moje małe Kujawy" poprowadzi zajęcia jogi dla przedszkolaków z powiatu inowrocławskiego.

 

Lista wszystkich projektów wspierających zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Urząd Marszałkowski corocznie wspiera realizację projektów organizacji pozarządowych w dziedzinach: kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym roku w puli środków blisko 7 milionów złotych, które zostaną rozdysponowane w ramach 20 konkursów.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 maja 2022 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.