Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

O współpracy samorządów i spółdzielni mieszkaniowych

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą korzystać z dotacji, dzielonych przez Urząd Marszałkowski, między innymi na termomodernizacje budynków mieszkalnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Spółdzielnie mieszkaniowe mogą korzystać z dotacji, dzielonych przez Urząd Marszałkowski, między innymi na termomodernizacje budynków mieszkalnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Marszałek Piotr Całbecki był jednym z prelegentów odbywającego się we wtorek (26 listopada) w auli Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy III Forum Spółdzielczego, którego tematem była współpraca spółdzielni mieszkaniowych i samorządów. Gospodarz regionu przedstawił propozycje wsparcia samorządu województwa dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

 

- Obecnie, samorząd województwa i spółdzielnie mieszkaniowe stoją przed całkowicie nowym wyzwaniem, o bardzo dużej skali społecznej – perspektywą znaczącego wzrostu liczby ludności starszej, która wymaga uwzględnienia specyficznych uwarunkowań mających kluczowy wpływ na jej jakość życia – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Marszałek województwa przedstawił sposoby współpracy pomiędzy samorządem regionu a spółdzielniami z uwzględnieniem potrzeb seniorów, czyli najszybciej przyrastającej grupy społecznej.

 

Ze środków unijnych dzielonych przez Urząd Marszałkowski zrealizowano 84 projekty, w których beneficjentami były spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe. Łączna wartość zrealizowanych projektów wynosiła prawie 53 mln zł, a wartość unijnego dofinansowania wyniosła ponad 19 mln zł. Projekty dotyczyły między innymi montażu instalacji fotowoltaicznych, termomodernizacji budynków, poprawy efektywności systemów grzewczych, odnowy starszych dzielnic mieszkaniowych, rewitalizacji przestrzeni wspólnych (tereny zieleni, rekreacji i aktywności ruchowej).

 

Obecnie trwają konkursy RPO dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich, w których o dofinansowanie mogą ubiegać się spółdzielnie mieszkaniowe. Wsparcie można wykorzystać na remont zdegradowanych budynków i zagospodarowanie ich otoczenia, remont przestrzeni wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz rozbudowę podstawowej infrastruktury komunalnej. Nabór wniosków jest prowadzonych w comiesięcznych rundach konkursowych do końca 2020 roku. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 243 mln zł. Więcej o konkursach na stronie mojregion.eu tutaj tutaj

 

W założeniach Regionalnego Programu Operacyjnego przyszłej perspektywy na lata 2021-2027 planujemy realizację projektu polegającego na zwiększeniu dostępności istniejących wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, poprzez między innymi montaż windy, podjazdów, barierek lub inne udogodnienia.

 

Zgodnie z informacjami Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy i Toruniu, które zrzeszają spółdzielnie mieszkaniowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie naszego regionu funkcjonują 64 tego rodzaju podmioty. W mieszkaniach należących do spółdzielni żyje 334,4 tys. osób, czyli co szósty obywatel regionu.

 

Organizatorem forum jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy we współpracy z spółdzielniami mieszkaniowymi z Torunia i Bydgoszczy. 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

26 listopada 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2019 r.

 

III Forum Spółdzielcze, fot. Filip KowalkowskiIII Forum Spółdzielcze, fot. Filip KowalkowskiIII Forum Spółdzielcze, fot. Filip KowalkowskiIII Forum Spółdzielcze, fot. Filip KowalkowskiIII Forum Spółdzielcze, fot. Filip Kowalkowski

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone