Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Święto UTP

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Technologicno-Przyrodniczego, fot. Filip Kowalkowski
Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Technologicno-Przyrodniczego, fot. Filip Kowalkowski

Pracownicy, naukowcy i studenci Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy obchodzą swoje święto. Z tej okazji odbyło się w środę (12 czerwca) uroczyste posiedzenie senatu uczelni. W czwartek (13 czerwca)  studentom UTP wręczano nagrody i wyróżnienia.

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wieloprofilową uczelnią kształcącą licencjatów, inżynierów, magistrów i doktorów oraz jedyną w regionie integrującą nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne. Na uczelni kształci się 7,5 tysiąca studentów, co stanowi blisko 13% studentów w województwie kujawsko-pomorskim. Mury szkoły opuściło dotąd ponad 60 000 absolwentów. Obecnie na siedmiu wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych oraz w administracji zatrudnionych jest około 1056 pracowników, z czego 565 stanowią nauczyciele akademiccy, wśród nich 147 profesorów, 307 doktorów, ponad 111 asystentów, lektorów, instruktorów i wykładowców.

 

Dzięki marszałkowskiemu wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyższe uczelnie w regionie inwestują w rozwój laboratoriów badawczo-rozwojowych oraz nowoczesne pracownie dydaktyczne służące kształceniu m. in. przyszłych inżynierów. Wsparcie przekazaliśmy także dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, który dzięki funduszom utworzył pracownie badawcze i buduje nową halę laboratoryjną.

 

Marszałkowskie środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 umożliwiły modernizację infrastruktury badawczej uczelni w ramach Regionalnego Centrum Innowacyjności. Dzięki wsparciu w wysokości 40 milionów złotych możliwe było utworzenie 28 specjalistycznych regionalnych laboratoriów badawczych, zlokalizowanych na wszystkich wydziałach UTP. Projekt zakładał remont i modernizację pomieszczeń, a także ich wyposażenie. W nowopowstałych pracowniach prowadzone są badania w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych (więcej).

 

Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 ruszyła budowa hali laboratoryjnej UTP przy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7. Nowy obiekt służyć będzie prowadzeniu badań rozwojowych wybranych elementów wyposażenia pojazdów szynowych. Zadanie jest częścią wartego 44,6 miliona złotych projektu „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego”. W przedsięwzięcie zaangażowane są także Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (więcej).

 

Strona internetowa uczelni

Infografika przygotowana przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z okazji Święta UTP

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

12 czerwca 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone