Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

KE zainteresowana naszymi programami na rzecz seniorów

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Po raz drugi w tym roku spotkał się Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas czwartkowego (28 lutego) posiedzenia, któremu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki, przyjęto ramowe kryteria wspierania projektów w ramach najbliższych konkursów o dofinansowanie oraz w trybie pozakonkursowym. W pierwszej części obrad uczestniczyły przedstawicielki Komisji Europejskiej, które zapoznały się także z realizowanymi w naszym regionie projektami w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. 

 

Gremium pracowało nad kryteriami udzielania wsparcia m. in. na inwestycje związane z termomodernizacją budynków publicznych, budowę ścieżek rowerowych, budowę lub adaptację obiektów na potrzeby organizacji opieki nad dziećmi do lat trzech, inwestycje w dziedzinie kultury, przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, a także inwestycje i tak zwane projekty miękkie realizowane przez lokalne społeczności. Komitet zapoznał się też z informacjami na temat stanu wdrażania i stanu certyfikacji naszego RPO.

 

Gośćmi posiedzenia były Judit Rozsa, Anna Galązka i Joanna Charytonowicz z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE, które wcześniej spotkały się z marszałkiem Całbeckim i członkiem zarządu województwa Sławomirem Kopyściem. Urzędniczki z Brukseli odbywają wizyty studyjne do miejsc realizacji wybranych projektów w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

 

- Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przykłada dużą wagę do polityki społecznej, w tym jej segmentu adresowanego do seniorów. Cieszę się, że Komisja Europejska zauważa i docenia nasze starania – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Pierwszą z zapowiedzianych wizyt przedstawicielki KE złożyły w gospodarstwie agroturystycznym Toskania Kociewska w Bochlinie w powiecie świeckim. Jego właściciele w interesujący sposób zagospodarowują czas niesamodzielnym osobom starszym w ramach cieszącego się dużym zainteresowaniem programu „Opieka w zagrodzie”. W programie, który jest współfinansowany ze środków RPO, uczestniczy 14 gospodarstw opiekuńczych w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, rypińskim, sępoleńskim, świeckim, tucholskim, wąbrzeskim, włocławskim i żnińskim. Z ich oferty aktualnie korzysta siedemdziesięcioro pięcioro seniorów.

 

1 marca miała miejsce wizyta studyjna w Grudziądzu, gdzie realizowane są dwa interesujące projekty społeczne. Pierwszy z nich (finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO) także dotyczy organizacji usług opiekuńczych na rzecz niesamodzielnych osób starszych. Uczestniczy w nim siedemdziesiąt dwoje grudziądzan, którzy regularnie spędzają po kilka godzin dziennie w organizującym dla nich zajęcia domu dziennego pobytu, a także sześćdziesięcioro ich bliskich, którzy uczą się jak radzić sobie z trudną rolą opiekuna rodzinnego starszej osoby.    

 

Drugi z grudziądzkich projektów, finansowany w ramach wspólnej inicjatywy KE i Banku Światowego, polega na budowaniu dla Grudziądza spójnego systemu opieki społecznej i zdrowotnej na rzecz seniorów. Eksperci Banku Światowego, którzy od kilku miesięcy analizują lokalne potrzeby i uwarunkowania, pracują nad modelowymi rozwiązaniami w dziedzinie zintegrowanego wsparcia. Zakłada się, że już w marcu będą w stanie przedstawić główne założenia systemu (strukturę i zasady funkcjonowania, dedykowane narzędzia kliniczne i informatyczne), które w przyszłości będzie też można zaadaptować na potrzeby innych miast i lokalnych społeczności.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

27 lutego 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2019 r.

 

Przedstawicielki KE odwiedziły nas w tłusty czwartek, zostały więc podjęte pączkami, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzedstawicielki KE odwiedziły nas w tłusty czwartek, zostały więc podjęte pączkami, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzedstawicielki KE odwiedziły nas w tłusty czwartek, zostały więc podjęte pączkami, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta studyjna przedstawicielek KE w gospodarstwie opiekuńczym Toskania Kociewska, fot. Andrzej Goiński/UMWKPWizyta studyjna przedstawicielek KE w gospodarstwie opiekuńczym Toskania Kociewska, fot. Andrzej Goiński/UMWKPWizyta studyjna przedstawicielek KE w gospodarstwie opiekuńczym Toskania Kociewska, fot. Andrzej Goiński/UMWKPWizyta studyjna przedstawicielek KE w gospodarstwie opiekuńczym Toskania Kociewska, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone