Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Wspieramy regionalną gospodarkę odpadami

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

Od początku kwietnia trwa nabór wniosków w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w wyniku którego w gminach spełniających określone warunki zostaną przebudowane lub wybudowane nowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

 

Budowa, przebudowa, modernizacja PSZOK-ów oraz ich wyposażenie/doposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie, realizowane będzie na obszarze chronionym z tytułu ustawy o ochronie przyrody wyłącznie w gminie, która zgodnie z Planem inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028, zaplanowała inwestycję na takim obszarze. Tych gmin w naszym województwie jest dziewięć i są to: Gmina Bartniczka, Gmina Bobrowo, Gmina Cekcyn, Miasto Ciechocinek, Gmina Golub-Dobrzyń, Gmina Grudziądz, Gmina Lubanie, Gmina Lubicz i Gmina Świecie nad Osą.

 

O środki mogą się ubiegać nie tylko same gminy, ale także ich jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami. Dodatkowo beneficjenci w ramach projektu będą prowadzić działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowane do mieszkańców gminy.

 

Najważniejsze fakty:

  • Nabór trwa do 12 kwietnia,
  • Kwota przewidziana do dofinansowania to 6 017 672 zł,
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 2 mln zł i projekt powinien obsługiwać do 20 tys. mieszkańców,
  • Więcej na stronie mojregion.eu.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest instrumentem realizacji polityki spójności Unii Europejskiej. Jego budżet składa się z dwóch komponentów - środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

3 kwietnia 2019 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone