Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Informacje prasowe

Forum Organizacji Pozarządowych w Bydgoszczy

XXI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

W piątek (22 października) odbyło się XXI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania, z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu poruszony został między innymi temat współpracy z uczelniami wyższymi. Na uczestników forum czekały twórcze dyskusje i warsztaty.

Czytaj więcej

Unitas Durat dla zasłużonego dla kraju i nauki

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Brał udział w tajnych kompletach, a po walkach na frontach II wojny światowej w szeregach korpusu pancernego poświęcił się nauce - profesor Wacław Roguski został uhonorowany najwyższym odznaczeniem w województwie - marszałkowskim złotym medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Z kolei do grona rówieśników Niepodległej odznaczonych srebrnym medalem dołączyła Stefania Nowicka. Z seniorami spotkał się wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Czytaj więcej

Ślubowali na sztandar województwa

Ślubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

Będą służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego oraz sumienne wykonywać powierzone zadania – dwadzieścioro czworo pracowników Urzędu Marszałkowskiego kończących służbę przygotowawczą złożyło dziś (28 października) ślubowanie na sztandar województwa.

Czytaj więcej

Konkurs literacki pamięci Dokty rozstrzygnięty

Ceremonia wręczenia nagród w konkursie literackim pamięci Wandy Błeńskiej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Laureaci konkursu literackiego pamięci Wandy Błeńskiej, żołnierza Armii Krajowej, lekarki, organizatorki ośrodka leczenia trędowatych w Ugandzie, odebrali dziś nagrody z rąk marszałka Piotra Całbeckiego, przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej i dyrektora Książnicy Kopernikańskiej Danetty Ryszkowskiej-Mirowskiej.

Czytaj więcej

Umowy RPO: przedsiębiorczość, termomodernizacja i nowe obiekty sportowe

Wręczenie umów RPO, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Doradztwo, szkolenia i granty dla włocławskich firm, termomodernizacja budynków w powiecie nakielskim i kolejny etap rewitalizacji przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym (powiat toruński) - to nowe projekty, które zostaną zrealizowane dzięki środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowy o dofinansowanie opiewające na kwotę blisko 4,5 mln zł wręczyli w środę (20 października) beneficjentom marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

Czytaj więcej

W hołdzie księdzu Jerzemu

37. Rocznica męczeńskiej śmierci księdza Popiełuszki – uroczystości w Górsku, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią” – podkreślał ksiądz Jerzy Popiełuszko. We wtorek (19 października), w 37. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego, marszałek Piotr Całbecki i marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki złożyli w Górsku (powiat toruński) kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym uprowadzenie kapelana Solidarności. W Toruniu hołd księdzu Popiełuszce złożył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, a we włocławskich uroczystościach udział wzięli członkowie zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść.

Czytaj więcej

Ekonomia społeczna – wyzwania, narzędzia, przyszłość

Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

W Toruniu trwa Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej, poświęcone nowym doświadczeniom i perspektywom tego segmentu gospodarki. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w uznaniu naszych osiągnięć w dziedzinie włączenia społecznego osób wykluczonych, został zaproszony do współpracy w ramach Deklaracji Weneckiej, której sygnatariuszami są (w liczbie 200) samorządy miejskie i regionalne na całym świecie, respektujące zasadę zrównoważonego rozwoju w dziedzinie polityki społecznej i prorodzinnej.

Czytaj więcej

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Konferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FE KP) 2021-2027 – tak nazywa się nasz nowy program regionalny, będący podstawą inwestowania w naszym województwie unijnych środków nowej perspektywy. Budżet programu to 1 753 miliony euro. Wczoraj (27 października) w Toruniu - z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej i rządu, samorządowców z całego regionu oraz pozostałych interesariuszy - odbyła się konferencja otwierająca konsultacje społeczne dokumentu.

Czytaj więcej

Nagrodzimy najciekawsze inicjatywy sołeckie

Fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Zapraszamy sołtysów, członków rady sołeckiej, wójtów i burmistrzów gmin do udziału w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, którego celem jest promocja idei funduszu sołeckiego. Zgłoszenia można przesyłać do 15 listopada. Na zwycięzcę czeka 5 tysięcy złotych!

Czytaj więcej

Nowe marszałkowskie bransoletki życia już działają

Przekazanie bransoletek życia mieszkańcom Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Trwa rozruch przygotowanego przez marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) dużego programu teleopieki domowej, którym obejmujemy 3 tysiące niesamodzielnych osób starszych. W systemie, którego sercem jest centrum operacyjne działające w kompleksie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, mamy już blisko ośmiuset seniorów. Wkrótce dołączy do nich m.in. pół tysiąca mieszkańców Bydgoszczy. Kilkorgu bydgoskim seniorom opaski przekazał w poniedziałek (18 października) wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone