Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Obradował Komitet Monitorujący RPO

Lipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras
Lipcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Mikołaj Kuras

Podczas zakończonego w piątek (2 września) dwudniowego posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zajmował się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi między innymi o środki na budowę ścieżek rowerowych, rozwiązania służące ochronie środowiska oraz inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Największy segment tematyczny odbywających się w Górznie obrad dotyczył szeroko rozumianej ochrony środowiska. Uruchamiamy pieniądze na inwestycje w dziedzinie ochrony przyrody, granty na ochronę rzadkich gatunków, budowę infrastruktury służącej dystrybucyjnej energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych, gospodarkę niskoemisyjną i gospodarkę wodno-ściekową. Dwa z planowanych konkursów – wsparcie inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej i rozwiązań służących ograniczeniu szkodliwych emisji do środowiska - ogłoszone zostaną w ramach ZIT-u (zintegrowanych inwestycji terytorialnych), czyli wydzielonej z RPO puli środków dedykowanej bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu.

 

3,5 miliona euro to pula w zaplanowanym do ogłoszenia w czwartym kwartale 2016 konkursie o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z adaptacją budynków przeznaczanych na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione oraz budową, modernizacją i wyposażaniem obiektów z przeznaczeniem m. in. na domy dziennego pobytu i środowiskowe domy samopomocy. Aplikować będą mogły samorządy lokalne i ich instytucje, organizacje pozarządowe i zajmujące się tym segmentem interwencji społecznej organizacje religijne.   

 

W pierwszej części posiedzenia prezentację stanu wdrażania RPO przedstawili dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR Kamila Radziecka, dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Łukasz Jaworski, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Beata Piskorska i zastępca dyrektora w Departamencie Rozwoju Regionalnego Barbara Jesionowska.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

1 września 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2016 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone