Bezpieczeństwo

Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński
Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński

Szkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na ośrodku szkolenia poligonowego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu odbyło się w dniu 24 maja br. kolejne szkolenie obronne. Uczestniczyli w nim członkowie zespołu kierowania urzędem marszałkowskim, kadra kierownicza urzędu oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

 

Zgodnie z planem szkolenia w części teoretycznej jego uczestnicy zostali zapoznani z wynikami realizowanych w 2017 r. zadań, w tym z wynikami rządowej kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz 10 kontroli problemowych prowadzonych przez zespół wyznaczony przez marszałka województwa.

 

Wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski podczas rozpoczęcia szkolenia podkreślił ogromny wpływ prawidłowo prowadzonego szkolenia obronnego na gotowość do realizacji zadań obronnych. Kierownik Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego dr Eugeniusz Lala w swoim wystąpieniu odnosząc się do przeprowadzonych kontroli zaznaczył, że ich wyniki wskazują na dobre przygotowanie do wykonania planowanych zadań, a do wyróżniających jednostek zaliczył Urząd Marszałkowski WK-P oraz Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu. W dalszej części zajęć teoretycznych dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztof Stańczyk przedstawił współdziałanie Sił Zbrojnych z administracją publiczną oraz harmonogram tworzenia 8. Brygady, a dr Eugeniusz Lala omówił wytyczne do wykonania zadań w roku 2018.

 

W części praktycznej szkolenie prowadzone było wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów, Stowarzyszeniem Salutaris, kadrą kierowniczą urzędu miasta Bydgoszcz oraz zespołem ekspertów ds. działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie. W trakcie pobytu na poligonie jego uczestnicy zapoznali się z metodami neutralizacji skażeń ludzi i sprzętu przedstawionymi przez kadrę 4. Pułku Chemicznego z Brodnicy. Sposoby przetrwania na tyłach wroga omówili żołnierze zawodowi 1. Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, a z rozwojem bezpilotowych środków powietrznych na bazie realizowanego projektu zapoznał zespół z Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy.

Szkolenie zakończyła smaczna wojskowa grochówka.

dr Eugeniusz Lala
Biuro Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego
fot. Mariusz Mierczyński
ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2018 r.

 

 Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński Szkolenie obronne kadry kierowniczej, fot. Mariusz Mierczyński