Bezpieczeństwo

Spotkanie Zespołu Ekspertów dotyczące działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w województwie kujawsko-pomorskim

Kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów dotyczące działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w województwie kujawsko-pomorskim

W dniu 19 września br. w Ośrodku Szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łubiance odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów dot. działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie. Spotkanie rozpoczął i poprowadził Kierownik Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim pan dr Eugeniusz Lala, który po przywitaniu uczestników zapoznał wszystkich z planowanym przebiegiem spotkania.

 

Pierwsze zagadnienie dotyczyło podniesienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych i zwiększenia zasobów osobowych ratownictwa wodnego w regionie. Zagadnienie to przedstawił Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Maciej Banachowski oraz Naczelnik Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podinspektor Piotr Poraziński.

 

Kolejne zagadnienie dotyczyło upowszechniania e-learningu oraz rozwoju systemu informatycznego na rzecz bezpieczeństwa. Zostało ono szeroko omówione przez członka Zespołu Ekspertów ppłk. dr. Roberta Reczkowskiego z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Dyrektora Departamentu Cyfryzacji w Urzędzie Marszałkowskim pana Sławomira Kozłowskiego.

 

Niezwykle ciekawym wątkiem była dyskusja dotycząca projektu platformy bezpilotowych statków powietrznych jako elementu wsparcie zarządzania kryzysowego. Ten temat został omówiony przez przedstawiciela Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy pana Krzysztofa Jaworskiego. Po omówieniu zagadnień rozpoczęła się dyskusja.

 

Na zakończenie spotkanie Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego pan dr Andrzej Potoczek omówił przygotowania do grudniowego Kongresu Bezpieczeństwa, który odbędzie się w Toruniu oraz przedstawił podejmowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie działania związane z udziałem w europejskim programie zwiększania odporności miast na sytuacje kryzysowe.

 

Spotkanie zakończył Naczelnik Ośrodka Szkoleniowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łubiance mł. bryg. Maciej Krzemkowski, który omówił i przedstawił formy działalności Ośrodka.

 

Spotkanie Zespołu Ekspertów dotyczące działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w województwie kujawsko-pomorskimSpotkanie Zespołu Ekspertów dotyczące działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w województwie kujawsko-pomorskimSpotkanie Zespołu Ekspertów dotyczące działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w województwie kujawsko-pomorskim