Aktualności

Wanda Szkulmowska podczas sesji sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Wanda Szkulmowska podczas sesji sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Pożegnaliśmy Wandę Szkulmowską

9 lipca odeszła  Wanda Szkulmowska  –  osoba wielkiego serca i umysłu,  która połączyła w jedną wartość swoje życie osobiste, zawodowe, pasje i wiedzę. Była wybitnym ekspertem i  moderatorem kultury ludowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  Będąc przekonaną,   że jednym z bogactw każdego regionu jest sztuka i tradycja ludowa, którą należy  z największym szacunkiem i zaangażowaniem chronić, promować i rozwijać, poświęciła twórcom ludowym i ich dziełom znaczącą część swojego zawodowego życia. Przyczyniła się do rozwinięcia badań terenowych związanych z kulturą tradycyjną i rękodziełem. Stworzyła nowatorski systemu promocji i wsparcia sztuki ludowej oraz jej twórców. Współinicjowała wystawy, konkursy, prezentacje, które aktywizowały środowiska twórcze Pałuk, Borów Tucholskich, Kujaw i Kaszub. W uroczystości pogrzebowej wziął udział wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski

 

Wanda Szkulmowska była pomysłodawczynią sytemu stypendialnego dla twórców  ludowych – programu aktualnie kontynuowanego przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych oraz Muzeum Etnograficznym w Toruniu w formie Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych. W jego ramach rokrocznie przyznawanych jest ponad 100 nagród finansowych dla artystów ludowych. Należała do osób, które nie tylko chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale też zarażają innych swoją pasją.  Była autorką ponad stu pięćdziesięciu publikacji, w tym 11 książek poświęconych sztuce ludowej regionów naszego województwa. Opracowała m.in.:  trzy tomiki kujawskiego poety Franciszka Becińskiego, wydała szkic o sztuce ludowej w Borach Tucholskich, monografię zespołu regionalnego „Pałuki”, przygotowała wydawnictwo multimedialne  „Ziemia rodzinna  –  to Kujawy”, monografię „Jesień na Pałukach. Żnińskie zjazdy twórców ludowych  1966-2010”. Była współautorką 13 programów  telewizyjnych o zespołach folklorystycznych z  cyklu „Na swojską nutę”. Spełniała się również jako wykładowca i nauczyciel akademicki. Po przejściu na emeryturę kontynuowała prace organizatorskie,  redakcyjne i nadal  wpierała z wielką energią i życzliwością twórców ludowych. Przez wiele lat była członkiem zarządu Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego w Bydgoszczy, Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie oraz opiekunką oddziału bydgosko-toruńskiego stowarzyszenia.

 

Za  swą działalność zawodową i społeczną została uhonorowana m.in.:  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem im. Oskara Kolberga, Srebrnym i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis (w 2016 r.).

  

 Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego

 

12 lipca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2021 r.

 

Pogrzeb Wandy Szkulmowskiej w Bydgoszczy, fot. Tomasz CzachorowskiPogrzeb Wandy Szkulmowskiej w Bydgoszczy, fot. Tomasz CzachorowskiPogrzeb Wandy Szkulmowskiej w Bydgoszczy, fot. Tomasz Czachorowski