Aktualności

Lucyna Andrysiak

Żegnamy Lucynę Andrysiak

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Lucyny Andrysiak, przewodniczącej sejmiku województwa dwóch kadencji, wieloletniej radnej województwa, wieloletniej komendantki Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Odszedł człowiek wielkiego serca, oddany regionowi, życzliwy ludziom.

 

Była aktywną radną, społeczniczką w starym stylu. Liczył się dla niej człowiek, liczyły się sprawy do załatwienia, nigdy to, czy dobrze wypadnie na zdjęciach. Bez reszty angażowała się w sprawy harcerstwa, wychowania, młodzieży.

 

Zostanie w naszej pamięci.

 

Ryszard Bober
Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Sejmik województw 11 grudnia przyjął przez aklamację uchwałę o pośmiertnym nadaniu Lucynie Andrysiak Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uzasadnienie uchwały

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

11 grudnia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2017 r.