Aktualności

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Zebrał się Komitet Monitorujący RPO

Na środowym (18 kwietnia) posiedzeniu komitet przyjął kryteria wyboru projektów w konkursach o dofinansowanie prowadzonych przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych i kosztów badań wdrożeniowych zamówionych przez nie w instytucjach naukowych, a także przedsięwzięć związanych z budowaniem przez firmy własnych laboratoriów badawczo-wdrożeniowych. W puli znajdzie się ponad 150 milionów złotych. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Zarząd województwa planuje ogłoszenie w maju dwóch konkursów o dofinansowanie tego typu przedsięwzięć. W pierwszym z nich beneficjentami ostatecznymi będą wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa, które będą się mogły ubiegać o granty do 200 tys. euro. Do składania wniosków aplikacyjnych w konkursie zaprosimy kandydatów na operatorów takich programów grantowych, którymi mogą być instytucje otoczenia biznesu, same lub w konsorcjach z instytucjami naukowymi lub organizacjami pozarządowymi. Zaletą grantów jest to, że są one łatwiejsze do pozyskania dla niewielkich firm niż środki,  po które można sięgać w konkursach RPO. Do podziału będzie prawie 85 milionów złotych.

 

Drugi konkurs, z alokacją ponad 71 milionów złotych, adresujemy bezpośrednio do przedsiębiorstw – małych i średnich, ale też, pod pewnymi warunkami, dużych. Pieniądze będzie można przeznaczyć na budowę własnych laboratoriów badawczo-rozwojowych oraz prowadzenie własnych oryginalnych badań nad nowymi technologiami i produktami. Budżet każdego z projektów będzie musiał uwzględniać wsparcie z RPO przekraczające 200 tys. euro.

 

Także w maju ogłosimy ostatni w tej perspektywie konkurs dotyczący inwestycji służących rozwojowi sieci placówek opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – dziennych domów pobytu, środowiskowych domów i klubów samopomocy. Adresujemy go do samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych. Przeznaczamy na niego 10 milionów złotych.

 

Akceptację uzyskały też zaproponowane przez zarząd województwa kryteria dotyczące naboru pozakonkursowego dotyczącego budowy narzędzi regionalnej koordynacji ekonomii społecznej. Chodzi m. in. o tworzenie relacji biznesowych między tym sektorem a podmiotami publicznymi, a także systemu powiązań tej grupy firm z systemem edukacji, nauką i zwykłym biznesem. To zadanie, zgodnie z wytycznymi rządowymi, powierzamy Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej.

 

Decyzje komitetu uruchamiają też środki przeznaczone na ochronę zasobów kultury, modernizację energetyczną obiektów publicznych i budowę ścieżek rowerowych.                  

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

18 kwietnia 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2018 r.

 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP