Aktualności

Szpital powiatowy w Brodnicy imponuje teraz nowoczesnym wyposażeniem, funkcjonalnie rozwiązanymi przestrzeniami wewnątrz kompleksu i efektowną szklaną elewacją, fot. Andrzej Goiński
Szpital powiatowy w Brodnicy imponuje teraz nowoczesnym wyposażeniem, funkcjonalnie rozwiązanymi przestrzeniami wewnątrz kompleksu i efektowną szklaną elewacją, fot. Andrzej Goiński

Zastrzyk finansowy dla szpitali powiatowych

Zakupy sprzętu medycznego, remonty oddziałów, budowa nowych gmachów oraz termomodernizacja budynków. Samorząd województwa wspiera inwestycje w szpitalach powiatowych w regionie, także tych w mniejszych miejscowościach. W ostatnich latach ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego trafiło na ten cel blisko ćwierć miliarda złotych.

 

– Nowoczesne techniki w służbie zdrowia ratują życie. Nasze lecznice, także te powiatowe, muszą mieć możliwość ich wykorzystywania. Szpitale powiatowe w regionie przeszły już znaczącą modernizację, połączoną w wielu przypadkach z rozbudową szpitalnych kompleksów oraz zakupami wyposażenia i nowoczesnej aparatury, w poprzedniej perspektywie finansowej. Kontynuujemy ten proces – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na inwestycje w miejskich i powiatowych lecznicach regionu trafiło dofinansowanie o łącznej wartości blisko 170 milionów złotych. Wśród największych zadań znalazła się rozbudowa i modernizacja szpitala w Brodnicy. Na warte blisko 42,5 mln złotych przedsięwzięcie złożyły się przebudowa i rozbudowa budynku głównego, budynków poradni specjalistycznych i administracji oraz modernizacja pracowni endoskopowej i radiologicznej, a także liczne zakupy, wśród których na uwagę zasługują przede wszystkim tomograf komputerowy i cyfrowy aparat rentgenowski, tak zwane kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, wyposażenie noworodkowego stanowiska resuscytacyjnego oraz operacyjny stół ortopedyczny.

 

Z wyremontowanych oddziałów oraz nowoczesnego sprzętu diagnostycznego korzystają też między innymi pacjenci szpitali w Chełmnie, Lipnie, Radziejowie i Świeciu. W szpitalu w Wąbrzeźnie powstał nowoczesny blok operacyjny, lecznica w Tucholi dysponuje nowym budynkiem, w którym funkcjonuje oddział kardiologiczny, a w nowym skrzydle chełmżyńskiego szpitala ulokowano oddział położniczy oraz pediatrię. Inwestycje współfinansowane ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadziły też lecznice miejskie w Bydgoszczy i Toruniu oraz szpitale w Grudziądzu i Inowrocławiu. Samorząd województwa przeznaczył też specjalne wsparcie na inwestycje na oddziałach położniczych w Kujawsko-Pomorskiem.

 

Trwa realizacja kolejnych inwestycji – w aktualnym rozdaniu unijnych środków samorząd województwa przeznaczył dotąd na ten cel około 75 milionów złotych z naszego RPO. Szpital Miejski w Bydgoszczy wykorzysta 4 miliony złotych dotacji na poprawę diagnostyki, terapii i rehabilitacji kardiologicznej. Szpital Miejski w Toruniu pozyskał 5,4 miliona złotych na budowę trzykondygnacyjnego skrzydła, w którym umieści m.in. oddział przeszczepów szpiku i związaną z nim pracownię badań molekularnych, a także oddział leczenia udarów. Lecznica w Rypinie kosztem 9 milionów złotych zbuduje nowy pawilon na potrzeby oddziału rehabilitacyjnego oraz przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Szpital w Lipnie otrzymał prawie 5 milionów złotych na przebudowę bloku operacyjnego oraz bloku porodowego, a także zakupy specjalistycznego wyposażenia. 

 

Lista projektów w szpitalach powiatowych w ramach RPO 2007-2013 w załączniku

Lista projektów w szpitalach powiatowych w ramach RPO 2014-2020 w załączniku

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

5 listopada 2018 r.