Aktualności

Dolina rzeki Brynicy, fot. Archiwum GLPK
Dolina rzeki Brynicy, fot. Archiwum GLPK

Zasmakuj przygody z przyrodą Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy to jeden z najciekawszych krajobrazowo parków w województwie kujawsko-pomorskim. 16 tysięcy lat temu ustępujący lodowiec pozostawił tu unikalny krajobraz młodoglacjalny, ze wszystkimi klasycznymi formami geomorfologicznymi. To wtedy również ukształtował się jar rzeki Brynicy – od  1955  roku rezerwat przyrody, czy malownicze pagórki i wzgórza okolic Górzna i Fiałek. Walory krajobrazowe dopełniają ponadto malowniczo położone jeziora i enklawy śródleśnych łąk.

 

Park został utworzony w 1990 roku. Położony jest na obszarze trzech województw: kujawsko-pomorskiego (gm. Górzno, Bartniczka, Brzozie i Świedziebnia), warmińsko-mazurskiego (gm. Lidzbark) i mazowieckiego (gm. Lubowidz). GLPK ma ponad 27 tys. hektarów powierzchni, z czego aż 70% stanowią lasy. Wśród nich, pomiędzy przeważającymi borami, znajdują się fragmenty rzadkich w tej części niżu grądów zboczowych na ścianach jarów oraz zboczach nisz źródliskowych, jak i grądów niskich z czosnkiem niedźwiedzim czy ciepłolubnych z udziałem gatunków roślin światłolubnych. Od 1993 roku cały obszar Parku znajduje się w granicach „Zielonych Płuc Polski”.

 

Na terenie Parku zidentyfikowano stanowiska wielu rzadkich gatunków roślin rosnących w zbiorowiskach o charakterze naturalnym lub półnaturalnym. Dla szczególnej ochrony wielu z nich utworzono 7 rezerwatów przyrody: „Szumny Zdrój”, „Czarny Bryńsk”, „Mszar Płociczno”, „Jar Brynicy”, „Jar Brynicy II”, „Ostrowy nad Brynicą” oraz „Klonowo”. Na obszarze Parku wyznaczono ponadto dwie formy ochrony Natura 2000 – „Mszar Płociczno” i „Ostoję Lidzbarską”.  GLPK to również znakomite siedlisko wielu gatunków zwierząt i raj dla ptaków. Od wczesnej wiosny rozchodzi się „klangor” licznych żurawi, które stały się symbolem Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Bogactwo przyrodnicze GLPK uzupełniają walory historyczno-kulturowe, a wśród nich m.in. zabytkowe kościoły, pozostałości po zespołach młyńskich, grodziska średniowieczne.

 

Górznieńsko-Lidzbarski Park to również obszar z dobrze rozwiniętą bazą noclegową i rekreacyjną, przeznaczoną dla każdego kto pragnie odpocząć „w pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnej” (cyt. z filmu „Rejs”). GLPK przyciąga turystów i miłośników nieskażonej przyrody swoimi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi, a także przygotowaną infrastrukturą turystyczną. Przez Park przebiega ponad 250 km szlaków rowerowych i pieszych, w tym trasy dla fanów nordic walking, ścieżka rowerowa typu „single track” dedykowana miłośnikom szybkich przejazdów na rowerach MTB oraz przyrodnicze ścieżki dydaktyczne. Zajęcie znajdą także amatorzy wędkarstwa czy jazdy konnej. Dzieci i młodzież korzystają z atrakcyjnych zajęć przyrodniczych prowadzonych przez Służbę Parku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie. Ciekawą formą aktywności jest geocaching czy też questing, będący rodzajem podchodów z wątkiem edukacyjnym. W tym roku GLPK przygotował ponadto grę terenową pt. „Ekozwiedzanie na Górzna planie”, która jest edukacyjną przygodą a zarazem przewodnikiem po zakątkach miasta Górzna. W wakacje Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy wraca z VI edycją internetowego   konkursu przyrodniczego „Zielony detektyw”. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.g-lpk.pl oraz w ofercie wakacyjnej parku. Zachęcamy także do odwiedzania parkowego funpage’u Facebook.

 

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w liczbach:

  • powierzchnia parku wynosi 27 531,20 ha, z czego 13 926,79 ha leży na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
  • na terenie parku utworzono 7 rezerwatów przyrody i 2 obszary Natura 2000;
  • lasy stanowią ponad 70% powierzchni parku;
  • na terenie parku znajduje się 29 jezior;
  • przez park przebiega 12 szlaków rowerowych, 3 szlaki piesze, 4 ścieżki nordic walking oraz 6 ścieżek dydaktycznych;
  • na terenie parku stwierdzono ponad 950 gatunków roślin naczyniowych, wiele z nich to gatunki rzadkie i chronione.

 

Autor: Tomasz Górny GLPK

 

Żurawie, fot. Archiwum GLPKKościół pw. Krzyża Świętego w Górznie, fot. Daniel PachRezerwat Jar Brynicy, fot. Daniel PachRezerwat Czarny Bryńsk, fot. Daniel PachSasanka otwarta, fot. Archiwum GLPKPomoce dydaktyczne, fot. Archiwum GLPKSala edukacyjna OEE GLPK w Rudzie, fot. Archiwum GLPKOśrodek edukacji ekologicznej GLPK w Rudzie, fot. Archiwum GLPKRodzina łosi, fot. Archiwum GLPKZajęcia na ścieżce dydaktycznej, fot. Archiwum GLPKŚcieżka dydaktyczna Źródła Brynicy, fot. Archiwum GLPKKompleks leśny okolic Górzna i Fiałek, fot. Archiwum GLPKNad jeziorem Młyńskim, fot. Archiwum GLPKPaź królowej, fot. Archiwum GLPKMłode dziki, fot. Archiwum GLPKTradycyjne budownictwo wsi Fiałki, fot. Archiwum GLPKDolina rzeki Brynicy, fot. Archiwum GLPKRosiczka okrągłolistna, fot. Archiwum GLPKCzosnek niedźwiedzi, fot. Archiwum GLPK