Aktualności

Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej - grafika

Zaproszenie na Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej

Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej, które jest też 12. edycją Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, odbędzie się 11 października w Toruniu. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawują marszałek Piotr Całbecki oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.

 

Wśród zaproszonych gości m.in. prof. Alona Revko z ukraińskiego Czernihowskiego Narodowego Uniwersytetu Technologicznego i były rzecznik praw obywatelskich prof. Adam Bodnar. Szczególną grupę uczestników forum stanowić będzie młodzież, z którą na dedykowanym panelu dyskusyjnym spotka się prof. Bodnar. Zaproszenie na to spotkanie skierowane zostało m.in. do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz do uczestników projektu „Kuźnia liderów regionu”.

 

 W trakcie uroczystej gali Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej uhonoruje  samorządy lokalne, podmioty ekonomii społecznej oraz przedstawicieli biznesu za działania na rzecz ekonomii społecznej, przyznając tytuły „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”, „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie” oraz wyróżnienia specjalne marszałka województwa. Forum będzie też okazją do zaprezentowania wybranych produktów podmiotów ekonomii społecznej.

 

Ważnym akcentem będzie rozstrzygnięcie związanego z tematyką ekonomii społecznej konkursu fotograficznego dla młodzieży, nad którym patronat honorowy objęli przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska oraz kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik.

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

4 października 2022 r.