Aktualności

Zimorodek we Wdeckim Parku Krajobrazowym, fot. Daniel Pach
Zimorodek we Wdeckim Parku Krajobrazowym, fot. Daniel Pach

Zapraszamy do Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Urzekające niepowtarzalnością krajobrazu wschodnia część Borów Tucholskich i tereny w środkowym biegu rzeki Wdy, tworzą Wdecki Park Krajobrazowy. Wraz z otuliną park zajmuje ponad 23 tys. ha powierzchni. Duże zróżnicowanie terenu, wiele jezior i rzek, bogactwo gatunków zwierząt i roślin czynią tereny Wdeckiego Parku Krajobrazowego idealnym miejscem dla turystyki i wypoczynku.

 

Wdecki Park Krajobrazowy powstał w 1993 roku, jego siedziba znajduje się w Osiu w powiecie świeckim. Pod względem administracyjnym leży w granicach siedmiu gmin: Osie, Drzycim, Warlubie, Lniano, Jeżewo, Śliwice i Cekcyn. Tereny te wyróżnia bogactwo flory i fauny – znajduje się tu aż 5 rezerwatów przyrody. Bytuje tutaj wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt, m.in. ryby: trocie, pstrągi potokowe, bobry, nietoperze czy zimorodki, których liczne stanowiska można spotkać nad Zalewem Żur. Dzięki zainstalowanym kamerom, tzw. fotopułapkom, życie niektórych mieszkańców lasu można podglądać na facebookowym fanpage parku.

 

Przez teren parku przepływa rzeka Wda, są tu również liczne jeziora, dlatego to dobre miejsce do uprawiania turystyki wodnej. Przebiega tędy także kilka szlaków pieszych i rowerowych (spis szlaków turystycznych parku tutaj). Części z nich została oznakowana w ramach projektu ,,Szlaki turystyczne Na tropach II Rzeczpospolitej-przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK”, realizowanego w ramach RPO 2007-2013. Wartość projektu wyniosła ponad 395 tysięcy złotych. W ramach projektu m.in. postawiono 4 infokioski, nagrano film promujący park jako miejsce związane z historią II Rzeczpospolitej. Ze względu na inwestycje i plany władz okresu międzywojennego toczące się na tych terenach walki w czasie II wojny światowej, teren parku jest też dobrym miejscem do uprawiania turystyki historycznej.

 

W 2019 roku dwaj młodzi archeolodzy, Mateusz Sosnowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Jerzy Czerniec z Instytutu  Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, dokonali niezwykłego odkrycia na terenie parku. Udało się im zidentyfikować pozostałości osady sprzed 2 tysięcy lat, więcej tutaj.

 

Edukacja ekologiczna w parku prowadzona jest m.in. na kilku ścieżkach dydaktycznych, z których każda jest poświęcona innym walorom przyrodniczym:

  • ścieżka dydaktyczna ,,Zatoki” – ochrona lasu, ptaki,
  • ścieżka dydaktyczna ,,Trasa Radańska” – bór sosnowy,
  • ścieżki dydaktyczne wokół jezior: Mukrz, Starnie, Żurskie,
  • ścieżka dydaktyczna doliny rzeki Wdy,
  • ścieżka dydaktyczna rezerwaty przyrody,
  • oraz dwie ścieżki dydaktyczne w obrębie leśnictwa Osie.

 

Dzięki zrealizowanemu w poprzedniej perspektywie RPO projektowi ,,Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego – Zalew Żurski i jego okolice” udało się ustawić tablice informacyjne na terenie zalewu i edukacyjne na terenach leśnych. Zakupiono też łódź wycieczkową wraz z osprzętem, dzięki której uczestnicy zajęć dydaktycznych mogli obserwować przyrodę Zalewu Żurskiego. Pracownicy parku prowadzą aktywną edukację ekologiczną, organizując prelekcje dla dzieci im młodzieży w szkołach i przedszkolach i organizując zajęcia na terenie parku, podczas których uczestnicy w aktywny sposób poznają cenne przyrodniczo tereny. w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”, park odwiedzają uczniowie w ramach jednodniowych wycieczek i pięciodniowych ,,zielonych szkół” (więcej tutaj).

Pod auspicjami Wdeckiego Parku Krajobrazowego ogłaszane są też konkursy plastyczne, fotograficzne i wiedzy przyrodniczej (np. konkurs internetowy ,,Z biegiem Wdy”, konkurs plastyczny ,,W harmonii z przyrodą”). Wdecki Park Krajobrazowy jest też częstym gościem programu przyrodniczego TVP3 Bydgoszcz ,,Spotkania z ekologią (odcinki programu tutaj). Aktywnie włącza się również w rozmaite inicjatywy propagujące wiedzę przyrodniczą, np. Noc Sów.

 

W okresie letnim na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego wiele się dzieje, najbliższe wydarzenia to:

21 lipca – Dzień z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym na dworcu w Tleniu,

27 lipca-rajd rowerowy ,,Z biegiem Wdy”,

27 lipca-XI jarmark w Charzykowach

więcej na fanpage parku na Facebooku.


Wdecki Park Krajobrazowy w liczbach:

teren parku zamieszkuje:

13 gatunków płazów,

– 5 gatunków chronionych gadów,

– 149 gatunków ptaków, z których 113 objętych jest ochroną,

– 42 gatunki ssaków, z których 16 jest pod ochroną,

– największy sztuczny zbiornik wodny – jezioro Żurskie, budowane w latach 1929-30, oddane do użytku w 1937 roku.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

17 lipca 2019 r.

 

Badania ornitologiczne zimorodków we Wdeckim Parku Krajobrazowym, fot. Daniel PachBadania ornitologiczne zimorodków we Wdeckim Parku Krajobrazowym, fot. Daniel PachBadania ornitologiczne zimorodków we Wdeckim Parku Krajobrazowym, fot. Daniel PachZimorodek we Wdeckim Parku Krajobrazowym, fot. Daniel PachUbiegłoroczna Noc Sów we Wdeckim Parku Krajobrazowym, fot. Daniel PachUbiegłoroczna Noc Sów we Wdeckim Parku Krajobrazowym, fot. Daniel PachUbiegłoroczna Noc Sów we Wdeckim Parku Krajobrazowym, fot. Daniel PachUbiegłoroczna Noc Sów we Wdeckim Parku Krajobrazowym, fot. Daniel PachUbiegłoroczna Noc Sów we Wdeckim Parku Krajobrazowym, fot. Daniel PachWdecki Park Krajobrazowy z lotu ptaka, fot. Daniel Pach