Aktualności

Fot. Andrzej Goiński dla UMWKP
Fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

NGO-sy w opiece długoterminowej i rehabilitacji

Rozdysponowane przez zarząd województwa wsparcie finansowe pomoże organizacjom pozarządowym, fundacjom i stowarzyszeniom z regionu prowadzić działania związane z pomocą dla osób przewlekle chorych. Dotacje (o łącznej wysokości 300 tysięcy złotych) trafiły na realizację osiemnastu takich przedsięwzięć.

 

Wśród dotowanych przedsięwzięć są zajęcia rehabilitacyjne, pomoc dla rodzin osób przewlekle chorych, a także warsztaty i szkolenia. Część dotacji otrzymały organizacje zajmujące się opieką długoterminową.

 

Dofinansowanie trafiło między innymi na realizację projektów Caritas Diecezji Bydgoskiej, Krajeńskiego Stowarzyszenia Chorych Na Stwardnienie Rozsiane „Silni Duchem”, toruńskiej Fundacji „Światło” oraz inowrocławskiej fundacji „Rehabilitacja Bez Barier”.

 

Lista wszystkich projektów

 

Samorząd województwa corocznie wspiera realizację projektów organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W 2024 roku pula środków wykorzystanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wyniosła ponad 5,5 mln zł.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

14 maja 2024 r.