Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

XXVIII sesja sejmiku

Sejmik przyjął 19 grudnia przedstawiony przez zarząd województwa samorządowy wojewódzki budżet na przyszły rok. W uroczystej części obrad odbyła się ceremonia nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ordynariuszowi diecezji toruńskiej biskupowi Andrzejowi Suskiemu.

 

Tytuł Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest najwyższym i najbardziej prestiżowym wyróżnienie samorządu województwa, nadawanym wybitnym osobistościom, które swoją działalnością i autorytetem przyczyniają się do rozsławiania regionu i tworzenia jego dobrego wizerunku. Wcześniej tytuł otrzymali kardynał Józef Glemp, Lech Wałęsa, Marianna Popiełuszko i Rafał Blechacz.

 

 

Radni przyjęli pakiet uchwał budżetowych na przyszły rok – wieloletnią prognozę finansową oraz budżet województwa. Wcześniej dokument zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wszystkie komisje sejmiku, które swoje uwagi przekazały sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów. Przed głosowaniem miały miejsce wystąpienia klubowe. 

 

 

Sejmik zajmował się także między innymi zmianami w wieloletnim programie rozbudowy bazy sportowej, planem pracy Komisji Rewizyjnej, pomocą rzeczową i finansową dla powiatu tucholskiego, aglomeracjami (ściekowymi) Janowiec Wielkopolski, Nowe, Kowalewo Pomorskie i Lubicz, a także zmianą statutu Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego. 

 

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

15 grudnia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2016 r.

 

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl