Aktualności

Sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

XXIX sesja sejmiku województwa

Podczas poniedziałkowego (8 lutego) posiedzenia marszałek Piotr Całbecki poinformował o decyzji w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych Włocławek-Kutno. Sejmik przyjął uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i ustanowił rok 2021 Rokiem Bronisława Malinowskiego.

Marszałek Piotr Całbecki poinformował o kolejnym etapie wdrażania planu przywracania połączeń kolejowych w relacjach, które wcześniej zostały tymczasowo zawieszone. Po reaktywacji w styczniu linii Laskowice-Czersk i Chełmża-Bydgoszcz, od 26 lutego pociągi będą jeździć na linii Włocławek-Kutno.

Prawo do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej daje mieszkańcom regionów ustawa samorządowa, która zobowiązuje sejmiki województw do określenia zasad jej wnoszenia. Przyjęta uchwała dotyczy projektu uchwały regulacyjnej, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. Projekt zakłada, że z inicjatywą uchwałodawczą będzie mogła wystąpić grupa co najmniej 1000 osób posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do sejmiku, reprezentowana przez co najmniej dziesięcioosobowy komitet.

Gospodarz województwa poinformował radnych o działaniach podejmowanych przez zarząd województwa w ramach samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i gospodarce. Budżet uruchomionego na początku ubiegłego roku marszałkowskiego pakietu antykryzysowego to 910 milionów. Źródłem finansowania są środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wart 130 milionów złotych segment medyczny pakietu to realne wsparcie dla instytucji służby zdrowia, które od wielu miesięcy muszą radzić sobie ze skalą wyzwań, z jaką nigdy wcześniej nie miały do czynienia. Obejmuje zakrojone na szeroką skalę zakupy aparatury leczniczej i diagnostycznej, środków ochrony osobistej, urządzeń i środków dezynfekcyjnych oraz potrzebnych służbie zdrowia w obecnej sytuacji rozwiązań teleinformatycznych, a także niezbędne działania inwestycyjne. Dotyczy m.in. wszystkich szpitali w województwie.

Zobacz

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020. Program stanowi podstawę polityki samorządu województwa w dziedzinie opieki nad dziedzictwem kulturowym.

Sejmik przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa. W grudniu sejmik przyjął strategię rozwoju województwa do 2030 roku; nowa strategia wymusza dostosowanie do niej planu zagospodarowania przestrzennego, dokumentu określającego długofalową politykę rozwoju w aspekcie przestrzennym. Plan uwzględni diagnozę przygotowaną na potrzeby strategii rozwoju województwa.

Sejmik zatwierdził również nowy przebieg dróg wojewódzkich. Konieczność nowelizacji została spowodowana zmianami, jakie zaszły w sieci drogowej po wybudowaniu odcinka S5, stanowiącego obwodnicę Bydgoszczy. Po oddaniu do użytku to ten odcinek przejął funkcję tranzytową.

Bronisław Malinowski, który zgodnie z przyjętym stanowiskiem jest patronem 2021 roku w Kujawsko-Pomorskiem, był wybitnym polskim lekkoatletą, długodystansowcem, złotym i srebrnym medalistą olimpijskim, wicemistrzem świata, wielokrotnym mistrzem Polski. Jego imponującą karierę sportową przerwała 40 lat temu tragiczna śmierć.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

8 lutego 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2021 r.

Sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 8 lutego 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP