Aktualności

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

XLVII sesja sejmiku

W poniedziałek (25 czerwca) odbyła się sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Radni zapoznali się m.in. z corocznie sporządzanym raportem z realizacji strategii rozwoju województwa do roku 2020, informacją nt. realizacji wojewódzkiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020 oraz z oceną zasobów pomocy społecznej, stanowiącą analizę sytuacji społecznej, demografii i rynku pracy w naszym regionie.

Sejmik przyjął:

Jeśli chodzi o działania samorządu województwa w zakresie polityki społecznej, to w minionym roku szczególną uwagę poświęcono seniorom. W naszym województwie, podobnie jak w całym kraju, z roku na rok wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, zwłaszcza tych, którzy ukończyli 85 lat. Dlatego samorząd województwa, we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi, stara się stale poszerzyć ofertę wsparcia skierowanego do osób starszych. Działania te obejmują nie tylko usługi opiekuńcze i ofertę instytucji pomocowych, ale również zwiększenie oferty aktywizującej seniorów – chodzi m. in. o dzienne domy pomocy społecznej, kluby i świetlice, dzięki którym starsi państwo dłużej funkcjonują w społeczności lokalnej.

Sejmik przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (wnioski złożone do 15 grudnia 2017). Jest to aktualizacja uchwały dotyczącej środków przyznanych w marcu tego roku, konieczna ze względu na to, że niektóre podmioty zrezygnowały z przyznanej dotacji. Uwolnione w ten sposób pieniądze mogliśmy rozdysponować pomiędzy beneficjentów, którzy złożyli wnioski o zwiększenie dotacji.

Dodatkowo radni zdecydowali o przyznaniu kolejnych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w trzech parafiach województwa kujawsko-pomorskiego. Chodzi o przekazanie 250 tysięcy złotych na remont kościoła św. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, którego ołtarz główny grozi zawaleniem; dotację na odbudowę po pożarze dachu kościoła w Ciężkowie w powiecie nakielskim; niewielką subwencję na remont konserwatorski wieży kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wielkich Łunawach w powiecie chełmińskim.

Sejmik zatwierdził również dofinansowanie XII Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu Dwóch Cesarzy. Festiwal, który odbędzie się w sierpniu, jest największą imprezą muzyczną w tej części regionu. Prezentujących muzykę różnych narodowości i kultur związanych z historią miasta i jego wielokulturowością.

Na dotację z budżetu województwa liczy również gmina Gąsawa w powiecie żnińskim, która planuje przygotowanie dokumentacji projektowej pod geotermię (na terenie gminy występują podziemne złoża wód geotermalnych). Gdyby udało się doprowadzić do powstania tam geotermii, szacuje się, że energia, którą można by uzyskać z wód geotermalnych, pokryłaby potrzeby ciepłownicze gminy, a nawet pozwoliłaby rozwinąć sprzedaż energii.

Sejmik przyjął uchwałę o przyjęciu nowego regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Urząd Marszałkowski realizuje obecnie trzy programy stypendialne – dla uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych, dla uczniów szkół zawodowych oraz dla humanistów. W przyszłym roku szkolnym wsparciem planujemy objąć 2722 uczniów. Więcej informacji

Kancelaria Sejmiku

i Buro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

22 czerwca 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018 r.

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKP