Aktualności

Marcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Marcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

XLII sesja sejmiku

Podczas poniedziałkowej (19 marca) sesji sejmik przyjął uchwały w sprawie dotacji na restaurację zabytków, zgody na powołanie samorządowej wojewódzkiej spółki celowej do prowadzenia dużych projektów inwestycyjnych oraz utworzenia, po konsultacjach ze społecznościami lokalnymi, Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe. Przed rozpoczęciem obrad radni uczcili pamięć o wydarzeniach Bydgoskiego Marca’81 i Marca’68. 

 

Sejmik przyjął stanowiska upamiętniające obie te ważne historyczne daty – stanowisko w sprawie upamiętnienia wydarzeń Bydgoskiego Marca’81 i w sprawie uczczenia 50. rocznicy wydarzeń marca ‘68. Otwarto też wystawę „O wieś wolną, niezależną, samorządną – rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca ’81 i rejestracji Solidarności Rolniczej”. Marszałek województwa wręczył złote medale Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis bohaterom bydgoskich wydarzeń – Telesforowi Horodeckiemu i Grzegorzowi Bielarzowi (zdjęcie u góry).

 

W merytorycznej części posiedzenia sejmik zapoznał się z raportem z wykonania w 2017 r. programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017–2020. Dokument jest załącznikiem do porządku obrad

 

Radni wysłuchali również informacji z realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych w województwie kujawsko-pomorskim za lata 2014–2017. Dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego rolnictwo ma szczególne znaczenie. Środki uzyskane z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej przeznacza się na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W latach 2014-2017 dofinansowano 428 takich inwestycji; łączna długość objętych nimi dróg to prawie 300 kilometrów.  

 

Sejmik przyjął projekt uchwały dotyczący powołania Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe. Chodzi o cenny przyrodniczo nadwiślański obszar w gminach Grudziądz i Rogóźno, związany z postacią prof. Ludwika Rydygiera. Będzie to dziesiąty park krajobrazowy w województwie kujawsko-pomorskim. Przyjęty dziś projekt prawa w tej sprawie trafi do samorządów lokalnych tego obszaru w celu uzgodnień.

 

Przed nami kolejny sezon wspieranych przez samorząd województwa remontów konserwatorskich i prac restauratorskich w kujawsko-pomorskich zabytkach. Sejmik zatwierdził zaproponowane przez zarząd województwa dofinansowanie 233 tego rodzaju przedsięwzięć na łączną kwotę 10,2 miliona złotych.

 

Dwie przyjęte uchwały dotyczą pomocy finansowej dla samorządu Bydgoszczy na przedsięwzięcia Teatru Polskiego: Festiwalu Prapremier i Struktur Kultury w ramach programu „Bardzo młoda kultura”.

 

Samorząd województwa przygotowuje się do powołania drugiej samorządowej wojewódzkiej spółki celowej do prowadzenia dużych projektów inwestycyjnych. Zgodnie z przyjętą dziś uchwałą powstaną Inwestycje Regionalne – kontrolowana w 100 procentach przez województwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Będzie zarządzać m. in. rozbudową i modernizacją Opery Nowa i Filharmonii Pomorskiej. Inwestycje Regionalne będą instytucją non profit; całość ewentualnego zysku będzie przeznaczana na działania związane z realizacją misji spółki. Marszałkowska spółka celowa przeprowadzi rozbudowę opery i filharmonii

 

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

16 marca 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2018 r.

 

Marcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPMarcowa sesja sejmiku, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP