Aktualności

Sesja sejmiku województwa 5 lutego 2018; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa 5 lutego 2018; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

XLI sesja sejmiku województwa

Obrady pierwszej w tym roku sesji sejmiku województwa zdominowały sprawy związane z bezpieczeństwem. Sejmik jednogłośnie przyjął stanowisko, w którym apeluje do premiera o objęcie osobistym nadzorem działań na rzecz likwidacji stanu katastrofy ekologicznej w rejonie terenów pozachemowskich w Bydgoszczy. W sesji uczestniczyli kombatant drugiej wojny światowej, prezes kujawsko-pomorskiego zarządu okręgowego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej kapitan Jan Mocarski i sekretarz generalny tej organizacji pułkownik Eugeniusz Michał Andrzejewski. Przed posiedzeniem odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Wojsko na Kujawach i Pomorzu”.

 

Skażenie chemiczne w rejonie dawnego Zachemu to efekt wieloletnich zaniedbań. Tereny pofabryczne są w katastrofalnym stopniu zdegradowane, co grozi zdrowiu a nawet życiu osób mieszkających w tej części Bydgoszczy. Z wykonanych ostatnio badań naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wynika, że mamy do czynienia z bombą ekologiczną na niespotykaną skalę. Chodzi już nie tylko o skażenie gleby i wód gruntowych, ale też o trujące opary w powietrzu. „Usilnie apelujemy do Pana Premiera o objęcie osobistym nadzorem działań na rzecz mieszkańców obszarów skażonych i zagrożonych. Z uwagi na rozmiar ekologicznego nieszczęścia (…) konieczne jest wsparcie dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy adekwatne do skali zagrożenia” – czytamy w przyjętym stanowisku w tej sprawie. Stanowisko sejmiku

 

Wśród gości poniedziałkowego (5 lutego) posiedzenia znaleźli się m.in. komendant wojewódzki policji insp. Paweł Spychała i zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jacek Kaczmarek. Radni wysłuchali ich informacji o stanie organizacji PSP i funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz na temat bezpieczeństwa publicznego w naszym regionie. Prezentacje na ten temat dołączono do porządku obrad sesji.

 

Radni przegłosowali cztery projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę dróg. Beneficjentami wsparcia są Aleksandrów Kujawski, gmina wiejska Aleksandrów Kujawski, gmina Mrocza i powiat świecki. Wszystkie wskazane w tych projektach odcinki dróg wymagają pilnej przebudowy ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni i chodników. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.   

 

Radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej gminie Żnin na zapewnienie kontynuacji funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej, która jest jedną z największych atrakcji turystycznych Pałuk. Województwo kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Gąsawa i gmina Żnin zawarły w 2014 r. porozumienie, na mocy którego w kolejnych latach będą przekazywały środki finansowe na pokrycie części kosztów działalności bieżącej ŻK. Żnińska Kolej Powiatowa ma ponad 120 lat. Obecnie korzystają z niej głównie turyści, ale na przełomie XIX i XX w. stanowiła główny środek komunikacji na terenie Pałuk. Przewożono nią nie tylko pasażerów, ale również pocztę, towary i płody rolne. Zgodnie z informacją na stronie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, w tym roku regularne kursy rozpocznie 28 kwietnia.

 

Sejmik podziękował za wieloletnią służbę długoletniemu dyrektorowi Muzeum Archeologicznego w Biskupinie Wiesławowi Zajączkowskiemu, który przeszedł w tym roku na emeryturę. Zobacz też Z głową i wizją.

 

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

2 lutego 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2018 r.

 

Sesja sejmiku województwa 5 lutego 2018; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPSesja sejmiku województwa 5 lutego 2018; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPSesja sejmiku województwa 5 lutego 2018; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPSesja sejmiku województwa 5 lutego 2018; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPSesja sejmiku województwa 5 lutego 2018; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPSesja sejmiku województwa 5 lutego 2018; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPSesja sejmiku województwa 5 lutego 2018; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPSesja sejmiku województwa 5 lutego 2018; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPSesja sejmiku województwa 5 lutego 2018; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPSesja sejmiku województwa 5 lutego 2018; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPSesja sejmiku województwa 5 lutego 2018; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPSesja sejmiku województwa 5 lutego 2018; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP