Aktualności

Sesja Sejmiku Województwa, fot. Łukasz Piecyk
Sesja Sejmiku Województwa, fot. Łukasz Piecyk

Sejmik przyjął budżet 2018

Sejmik uchwalił plan finansów wojewódzkich na przyszły rok. Na początku posiedzenia, które odbyło się w miniony poniedziałek (18 grudnia), przedstawiciele Dziennika Toruńskiego „Nowości” odebrali przyznany ich gazecie Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Zanim radni podjęli uchwałę w sprawie budżetu 2018, zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, opiniami merytorycznych komisji sejmikowych oraz sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów. Kluby radnych przedstawiły własne opinię na temat projektu uchwały budżetowej.

 

 

Sejmik przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. Dach zabytkowego kościoła w Wąwelnie został zniszczony podczas nawałnicy, która przeszła przez nasze województwa 11 sierpnia. Parafia św. Marii Magdaleny w Wąwelnie zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zwiększenie dotacji z budżetu województwa, żeby móc naprawić dach świątyni. Kościół, a zwłaszcza jego rokokowe wnętrze, stanowi najcenniejszy zabytek na terenie gminy. Uchwały zawiera też korektę wysokości dotacji dla gminy Nowe, gdzie w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zmniejszyła się wartość całkowita zadania.

 

Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy. Dotychczasowy statut szpitala należało dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Dodatkowo w szpitalu doszło do połączenia dwóch jednostek, Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej i Wojewódzkiej Przychodni Chorób Zakaźnych, co również musiało znaleźć odzwierciedlenie w  statutowych zapisach jednostki.

 

 

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

15 grudnia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2017 r.

 

Sesja Sejmiku Województwa, fot. Łukasz PiecykSesja Sejmiku Województwa, fot. Łukasz PiecykSesja Sejmiku Województwa, fot. Łukasz PiecykSesja Sejmiku Województwa, fot. Łukasz PiecykSesja Sejmiku Województwa, fot. Łukasz PiecykSesja Sejmiku Województwa, fot. Łukasz PiecykSesja Sejmiku Województwa, fot. Łukasz PiecykSesja Sejmiku Województwa, fot. Łukasz PiecykSesja Sejmiku Województwa, fot. Łukasz PiecykSesja Sejmiku Województwa, fot. Łukasz PiecykSesja Sejmiku Województwa, fot. Łukasz PiecykSesja Sejmiku Województwa, fot. Łukasz PiecykSesja Sejmiku Województwa, fot. Łukasz Piecyk