Wywiad tygodnia

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Toruński Medyk kształci fachowców

Rozmowa z Marianną Czarnecką, dyrektorem Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

 

Jak długa jest historia szkoły i jak ewoluował jej profil kształcenia?

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu jest szkołą publiczną, prowadzoną przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w której skład wchodzą szkoła policealna i szkoła policealna dla dorosłych. Nasza szkoła ma wieloletnią tradycję, jej początki są związane z Państwową Szkołą Laborantów Medycznych, uruchomioną w 1959 roku, a później przemianowaną na Państwową Szkołę Medyczną Techników Analityki.

 

Kolejne lata przyniosły poszerzenie oferty edukacyjnej – zaczęliśmy kształcić terapeutów zajęciowych i techników dentystycznych, a potem także pracowników socjalnych i higienistki stomatologiczne, a od początku lat 80-tych również higienistki szkolne. W następnych latach otworzyliśmy wydział instruktorów higieny i opiekunek dziecięcych, a w 1993 roku wydział ratownika medycznego. Kolejne zmiany podyktowane były zmianami systemie szkolnictwa zawodowego. Nowa ustawa wprowadziła możliwość tworzenia zespołów szkół zwanych centrami kształcenia zawodowego i ustawicznego.

 

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

 

Obecnie kształcimy średni personel medyczny – techników dentystycznych, asystentki i higienistki stomatologiczne, terapeutów zajęciowych, technik masażystów i opiekunów medycznych – dla publicznych i niepublicznych placówek służby zdrowia. Szkoła ma ugruntowaną renomę wśród pracodawców, 70 procent absolwentów podejmuje pracę w wyuczonym zawodzie. Dzięki naszej współpracy z firmami branżowymi oraz różnymi instytucjami uczniowie i słuchacze zdobywają doświadczenie, odbywając zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w 35 placówkach i gabinetach służby zdrowia; uczestniczą też w certyfikowanych szkoleniach. Można tu bezpłatnie zdobyć nowy zawód lub zmienić kwalifikacje, niezależnie od wieku.

 

Proponowane przez nas kierunki kształcenia dają duże możliwości zatrudnienia, zarówno w Polsce, jak i w Europie.

           

Zawody medyczne to nie tylko określona sprawność profesjonalna, społeczeństwo oczekuje jeszcze co najmniej empatii i zaangażowania. Jakie wartości przekazują państwo uczniom i słuchaczom?

 

Absolwenci naszej szkoły sprawdzają się na każdym powierzonym im stanowisku, są wysoko oceniani w środowisku, przez pacjentów i pracodawców. Wiemy, że doceniają przygotowanie zawodowe, w które ich wyposażyliśmy.

 

Wiadomo, że w obecnej sytuacji demograficznej i ze względu na tempo życia stale wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, niedobór brak pielęgniarek w polskich szpitalach wymusza zatrudnianie opiekunów medycznych w oddziałach szpitalnych, a presja cywilizacyjna napędza m.in. zapotrzebowanie na usługi masażystów. Także asystentki i higienistki stomatologiczne, nie mówiąc już o technikach stomatologicznych, to poszukiwani specjaliści.

 

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

 

 

Nauczyciel z poczuciem misji pedagogicznej, wiedzą, życzliwością, potrzebą ustawicznego dokształcania i doskonalenia zawodowego, z poczuciem odpowiedzialności za przyszłość powierzonych mu młodych ludzi – taki nauczyciel dobrze przygotowuje swoich uczniów do dorosłego życia. Poprzez ekspresję własnej osobowość, przekazywaną wiedzę, działania aktywizujące potencjał intelektualny wprowadza ich w świat wartości, na których opiera się funkcjonowanie rodziny i społeczeństwa. To praca wyłącznie dla kompetentnych.

 

Kim jest pani z zawodu i co jest dla pani źródłem satysfakcji jako dyrektora Medyka?

 

Jestem absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Całe życie zawodowe związana jestem ze szkolnictwem zawodowym – od Liceum Medycznego im. Zofii Szlenkier po Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

 

Mam wiele powodów dumy. Choćby sukcesy uczniów i słuchaczy (pierwsze miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Studentów Techniki Dentystycznej, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy z Higieny Stomatologicznej i Promocji Zdrowia Jamy Ustnej), nasza działalność na rzecz promocji zdrowia,  kreatywność nauczycieli dążących do osiągnięcia sukcesów zawodowych, współpraca z Lycee Professionnel Joseph Wresinski w Angers we Francji, stuprocentowa u nas zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Teraz planujemy modernizację centrum, m. in. z myślą o otwieraniu nowych kierunków kształcenia.

 

 

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

 

„Medyk dla mam” to wasza doroczna akcja, z którą „Medyk” wychodzi do mieszkańców miasta i regionu.

 

„Medyk dla Mam” to szczególne święto w naszej szkole, akcja cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców regionu, jest też okazją do kształtowania zawodowej empatii (działanie pro bono, pomoc młodszym i starszym) naszych uczniów i słuchaczy oraz propagowania zachowań prozdrowotnych. Na podobnej zasadzie organizujemy „Mikołajki w Medyku” i Senioradę. Współpracujemy też z toruńskimi Amazonkami, edukujemy przedszkolaki w zakresie profilaktyki i higieny jamy ustnej, uczestniczymy w turnieju juniorów w sportach pożarniczych oraz kampaniach Szlachetna Paczka i Wampiriada.

 

Zapraszam do nas na lekcje otwarte dla uczniów szkół średnich, szkolenia z pierwszej pomocy i opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi, a także higieny jamy ustnej. Nasz najnowszy pomysł to cykliczna gra miejska o tematyce prozdrowotnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

29 maja 2017 r.