Wywiad tygodnia

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Samorządność się obroni

Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

30 lat temu rozpoczęła się w naszym kraju rewolucja samorządowa, dzięki której lokalne społeczności uzyskały realny wpływ na to, w jakim kierunku będą się rozwijać ich małe ojczyzny, jak będą się rządzić i wydawać publiczne środki, jaki kształt nadadzą wizjom przyszłości i marzeniom o dobrym życiu. Ustawa samorządowa upodmiotowiła je, dając asumpt do wyzwolenia drzemiącej w nich żywotności, kreatywności i siły, która sprawia, że działając wspólnie u siebie i dla siebie można przenosić góry.

 

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

 

Samorządy – najpierw gminy, potem także powiaty i województwa – spełniły pokładane w nich nadzieje. Można nawet powiedzieć, że spełniły je z nadwyżką. To one przeprowadziły rzeczywistą, widoczną dziś na każdym kroku, modernizację kraju w wymiarze infrastrukturalnym, funkcjonalnym, społecznym, a nawet mentalnym. To one odpowiadają za mądre inwestowanie solidnej części środków unijnych i związane w tym przemiany, które dokonały się w naszych miastach i wsiach, w naszym poziomie życia, a także w naszym myśleniu o nas jako członkach wspólnoty, o naszych powinnościach w niej i prawach. To one wytyczają kierunki, rozwiązują problemy, wprowadzają innowacje, zachęcają do partycypacji. Cieszą się obywatelskim zaufaniem. Polska stała się silna wspólnotami lokalnymi. Samorządność jest jednym z największych sukcesów polskiej transformacji.

 

Te sukcesy nie wzięły się znikąd. Stoją za nimi ludzie – samorządowcy. Odpowiedzialni, pragmatyczni, odważni, zaangażowani, wsłuchujący się w potrzeby mieszkańców – radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządów województw. Mam zaszczyt być jednym z nich.

 

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 

Mogą niepokoić pojawiające się sygnały o zagrożeniach dla idei i praktyki samorządności. Jak wiemy, nic nie jest dane raz na zawsze, wartości i osiągnięć musimy umieć w ramach demokracji bronić. Jestem jednak przekonany, że samorządność – jako właściwe, inteligentne narzędzie zarządzania na poziomie lokalnym, a także jako idea obywatelskiego uczestnictwa – jest od takich zakusów bezpieczna. Samorządność się obroni.

 

29 maja 2020 r.