Wywiad tygodnia

Sebastian Nowak

Rowerowa Bydgoszcz

Rozmowa z Sebastianem Nowakiem ze Stowarzyszenia Bydgoska Masa Krytyczna, które jest tegorocznym laureatem nagrody marszałka województwa „Rodzynki z pozarządówki”

 

Prosimy o kilka słów na temat działalności stowarzyszenia.

 

Bydgoska Masa Krytyczna jako ruch społeczny istnieje już w naszym mieście od 2004 roku. Grupa znających się rowerzystów namówiła innych swoich znajomych i po raz pierwszy wyruszyła na bydgoskie ulice, by zamanifestować obecność cyklistów w ruchu ulicznym. Tym samym Bydgoszcz stała się częścią globalnego ruchu, bo takie akcje od kilkunastu lat odbywają się na całym świecie, zawsze w ostatni piątek miesiąca. W 2010 roku powstało stowarzyszenie, które przejęło opiekę nad comiesięcznymi przejazdami i rozpoczęło walkę o lepszą infrastrukturę rowerową w mieście. Na początku nasza działalność skupiała się głównie na wymianie korespondencji, bo lokalne władze nie zawsze rozumiały potrzeby rowerzystów. W 2013 roku został powołany do życia Zespół ds. Polityki Rowerowej Miasta Bydgoszczy, w skład którego weszło kilku członków stowarzyszenia. To znacznie poprawiło stosunki środowiska z samorządem, co zaowocowało też lepszą jakością realizowanych inwestycji.

 

Opowiedzmy za co dostaliście „Rodzynki”.

 

Zostaliśmy nagrodzenie za całokształt działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Bydgoszczy (trudno było wybrać jedną akcję). Rokrocznie organizujemy dwanaście przejazdów Bydgoskiej Masy Krytycznej, w których łącznie bierze udział kilka tysięcy osób. Każdy z [takich przejazdów) niesie ze sobą dodatkowy przekaz taki jak promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, walka z plagą kradzieży rowerowych, edukacja najmłodszych. Poza tym pomagamy w organizacji niemal wszystkich imprez rowerowych w mieście, bo chętnie służymy swoim doświadczeniem. Organizujemy też Bydgoskie Święto Cykliczne, włączamy się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Udało nam się stworzyć program wolontariatu dla osób zabezpieczających przejazdy rowerowe, a także system zbierania informacji o uszkodzeniach dróg. W zeszłym roku, w ramach współpracy z fundacją Swiss Contribution, prowadziliśmy Bydgoskie Biuro Rowerowe.

 

Wręczenie nagród - „Rodzynki z pozarządówki”

 

Skąd impuls by działać w tej dziedzinie?

 

Stowarzyszenie powstało z potrzeby poprawy możliwości komunikacyjnych mieszkańców Bydgoszczy. Rower jest również środkiem transportu, zauważa to coraz więcej osób, a warunki infrastrukturalne w naszym mieście były [pod względem potrzeb rowerzystów] nie do zaakceptowania. Osoby które zakładały stowarzyszenie połączył rower – nie wszyscy się na początku znaliśmy, pochodzimy z różnych [środowisk] (…), ale udało się stworzyć sprawnie działającą organizację. (…)

 

Jakie znaczenie ma wasza działalność dla społeczności lokalnej?

 

Na Bydgoskiej Masie Krytycznej spotykają się i integrują rowerzyści z całego miasta. Nasze przejazdy organizujemy niezależnie od pogody i pory roku, dlatego każdy wie, że jeżeli przyjedzie w ostatni piątek miesiąca na Stary Rynek, to spotka się z nami. Dla nas jako stowarzyszenia najważniejszy jest jednak aspekt związany z infrastrukturą rowerową. Udało nam się doprowadzić do przyjęcia standardów rowerowych [przy projektowaniu modernizacji sieci drogowej miasta] (…). W ramach Zespołu ds. Polityki Rowerowej przyjęliśmy listę priorytetowych inwestycji na najbliższe lata tak, aby sieć dróg rowerowych w Bydgoszczy w końcu tworzyła jedną całość. Od kwietnia tego roku w naszym mieście działa [system]  Bydgoski Rower Aglomeracyjny, do którego powstania też się przyczyniliśmy. To są efekty naszych działań, które widać gołym okiem.

 

Sebastian Nowak

 

Plany na przyszłość?

 

Pomysłów nam nie brakuje. Naszym podstawowym celem jest zwiększanie frekwencji na przejazdach Bydgoskiej Masy Krytycznej. Nasz rekord to 360 osób, a wiemy, że nasze miasto stać na więcej. Chcemy też zrobić kolejny krok w rozwoju stowarzyszenia – w większym niż dotąd stopniu korzystać z [możliwości zewnętrznego finansowania] (…), [na przykład tych jakie daje jednoprocentowy odpis podatkowy na rzecz organizacji pożytku publicznego] (…).W połowie czerwca zorganizowaliśmy Bydgoskie Święto Cykliczne, z nieco większym rozmachem niż miało to miejsce wcześniej, dzięki pomocy Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zebraliśmy sporo pozytywnych ocen i chcemy taką imprezę powtórzyć w przyszłym roku.

Chcemy też wyjść jeszcze bardziej do mieszkańców, dlatego cały czas poszukujemy nowej siedziby dla stowarzyszenia – takiej, którą można by było zaadaptować na normalne biuro. 

 

Fot. Mikołaj Kuras

 

24 lipca 2015 r.