Wywiad tygodnia

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

Pełna akademickość i nowoczesna współczesność

Rozmowa z profesorem Januszem Prusińskim, prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

(…) Polskie uczelnie konkurują o studentów. Jak wygląda na tym tle oferta UTP?

 

[Nasz] uniwersytet (…) kontynuuje i kultywuje tradycje inżynierskiego kształcenia [bydgoskiej] Wyższej Szkoły Inżynierskiej i [bydgoskiej] Akademii Techniczno-Rolniczej. W przyszłym roku uczelnia obchodzić będzie 65-lecie istnienia. Taki (…) jubileusz, w połączeniu z 54 tysiącami absolwentów, stawia uczelnię w gronie najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych w regionie i kraju. Jako jedyni w Kujawsko-Pomorskiem integrujemy nauki techniczne, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne. Aktualnie (…) [kształcimy na] 31 kierunkach studiów pierwszego stopnia (trzech licencjackich i dwudziestu ośmiu inżynierskich) w 66 specjalnościach. W systemach stacjonarnym i niestacjonarnym oraz na studiach doktoranckich i podyplomowych kształcimy 9 tysięcy studentów.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzi 630 nauczycieli akademickich, w tym 150 profesorów. Są gwarancją wysokiej jakości kształcenia, czego dowodem są kolejne stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa dla naszych studentów, a także ich osiągnięcia na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Szczegółową ofertę dydaktyczną uniwersytetu, w języku polskim i języku angielskim, wraz z charakterystyką poszczególnych kierunków studiów znaleźć można na www.utp.edu.pl

 

Fot. Tymon Markowski

 

Zmieniający się świat i przewidywane zapotrzebowania na absolwentów, przede wszystkim inżynierów, powoduje, że [stale] poszerzamy ofertę dydaktyczną. Oprócz znanych od kilkudziesięciu lat tradycyjnych kierunków – budownictwa, mechaniki i budowy maszyn, telekomunikacji, technologii chemicznej, rolnictwa i zootechniki – pojawiły się nowe, między innymi architektura i urbanistyka, architektura wnętrz i architektura krajobrazu, ponadto inżynieria biomedyczna, inżynieria odnawialnych źródeł energii i energetyka, a ostatnio także analityka chemiczna i spożywcza, nanbioinżynieria, zoofizjoterapia i informatyka. Dbamy także o możliwość kontynuacji studiów po uzyskaniu tytułu zawodowego (inżyniera lub licencjata) na szesnastu kierunkach studiów II stopnia (magisterskich), a planującym karierę naukową proponujemy studia doktoranckie w pięciu dyscyplinach.

 

Ważnym atutem UTP są doskonała baza socjalno–bytowa, a ostatnio także sportowa i rekreacyjna, [nasze] koła naukowe i organizacje studenckie, chór akademicki i Akademicki Związek Sportowy. (…)

 

Fot. Tymon Markowski

 

Co trzeba zrobić by zwiększyć zainteresowanie uczelniami naszego regionu?

 

Informacje o studiach i warunkach studiowania są dzisiaj powszechnie dostępne. Wystarczy zajrzeć na stronę internetową jakiejkolwiek uczelni, żeby dotrzeć do jej oferty dydaktycznej, gorzej z informacją o warunkach studiowania, randze kadry dydaktycznej czy jej zawodowych osiągnięciach. Zdecydowana większość uczelni prywatnych z kilku lub najwyżej kilkunastoletnią historią nie może równać się z akademickimi uczelniami państwowymi, powstałymi po drugiej wojnie światowej. Stąd zapewne ich rosnące trudności z utrzymaniem się na rynku edukacyjnym, znacznie pogłębiane ostatnio niżem demograficznym. Prawie sześćdziesięcioletnia tradycja naszego uniwersytetu oznacza, że studia podejmują wnuki, a czasami prawnuki naszych pierwszych absolwentów! Wielu z nich zrobiło niezwykłe wręcz kariery zawodowe. Co bardziej (…) może cieszyć władze uczelni i społeczność akademicką?

 

To, co nas wyróżnia, to tradycja, pełna akademickość i nowoczesna współczesność, szeroka oferta studiów oraz renomowana kadra dydaktyczna. Jej wiedza i doświadczenie oraz współpraca z ośrodkami zagranicznymi (wspólne badania naukowe i wymiana studentów z ośrodkami między innymi w USA i Chinach) w połączeniu z wysoce specjalistycznymi laboratoriami badawczymi i dydaktycznymi stanowią gwarancję wysokiej jakości kształcenia i prawdziwej wartości dyplomu UTP na rynku pracy, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Jestem przekonany, że głównie takie atuty decydować będą już wkrótce o wyborze uczelni przez kandydatów.

 

 

2 września 2015 r.