Wywiad tygodnia

Ksiądz Paweł Nowogórski, fot. Mikołaj Kuras
Ksiądz Paweł Nowogórski, fot. Mikołaj Kuras

Otwórzmy serca, otworzą je nam!

Rozmowa z księdzem Pawłem Nowogórskim, dyrektorem Centrum Edukacji Młodzieży imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Górsku w powiecie toruńskim, tegorocznym laureatem Nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie edukacji

 

Księże dyrektorze, CEM w Górsku zaangażowało się w organizację pobytu w naszym regionie pielgrzymów przybyłych na Światowe Dni Młodzieży. Dlaczego właśnie wy?

 

Jesteśmy Centrum Edukacji Młodzieży, zaangażowanie w Światowe Dni Młodzieży jest w naszym przypadku naturalną rzeczą. Naszym patronem jest znany w kościele katolickim na całym świecie błogosławiony ksiądz Jerzy, nasz ośrodek mieści się w pobliżu miejsca związanego ze szlakiem jego męczeństwa. Rolą którą na siebie wzięliśmy jest opowiadać – w sposób interaktywny i multimedialny – historię życia i męczeństwa błogosławionego, historię naszego regionu i historię Polaków, począwszy od przyjętego przez Mieszka chrztu.  

 

Nasze nowoczesne muzeum przedstawia nie tylko życie księdza Jerzego, ale przede wszystkim wprowadza w tło historyczne Polski tamtych czasów. Pokazuje wielkich Polaków – ich heroiczne, trudne i mądre życie. Jest też mądrą podpowiedzią jak rozwiązywać problemy Europy i całego świata – zło należy dobrem zwyciężać, nie może brat zabijać brata, należy rozmawiać i dochodzić do pojednania. Wzorami są tu błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i święty Jan Paweł II.

 

CEM w Górsku podejmuje uczestników ŚDM, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

CEM w Górsku podejmuje uczestników ŚDM, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

 

W ekspozycji regionalnej – poprzez zaprezentowanie zwykłych przedmiotów, narzędzi i urządzeń codziennego użytku z lat minionych – przedstawiamy „małą” historię Kujaw i Pomorza. Naszą dumą są sale dydaktyczne z kopiami fresków z Kaplicy Sykstyńskiej i fresków Jana Metejki, duża sala widowiskowa i kompleks sportowy.

 

Ważnym miejscem w Górsku jest zabytkowa świątynia z 1614 roku. Ją też pokazujemy pielgrzymom. Bo przecież to Światowe Dni Młodzieży, na których gromadzi się młodzież chrześcijańska z całego świata. Przejechali również po to, aby naładować swoją wiarę świadectwami wiary z innych krajów i kontynentów.

 

CEM w Górsku podejmuje uczestników ŚDM, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

CEM w Górsku podejmuje uczestników ŚDM, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

 

Co chcemy przekazać młodym pielgrzymom? Czego się po nich spodziewamy?

 

Przede wszystkim chcemy być dla nich świadkami. Jako świadkowie wiary, jesteśmy równocześnie świadkami naszego regionu, kraju, kultury – i wskazujemy na chrześcijańskie korzenie naszego narodu. W naszej sali Jana Pawła II oraz w sali Wielkich Polaków przedstawione są wybitne postaci polskiej historii, począwszy od królów po czasy współczesne. Mamy przecież w naszej historii świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Nasz polski patriotyzm zawsze ściśle łączył się z katolicyzmem.

 

Czego się od nich spodziewamy? By wzajemnie ubogacali się miłością, dobrem, prawdą, kulturą i wiarą. By poznając naszą historię i współczesność docenili to, że w ciężkich czasach i chwilach trudnych zawsze potrafiliśmy stanąć na wysokości zadania, stawiając wszystko na Boga i ojczyznę.

 

Jeśli otworzymy na tych pielgrzymujących chrześcijan serca, oni otworzą je także nam.

 

CEM w Górsku podejmuje uczestników ŚDM, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

CEM w Górsku podejmuje uczestników ŚDM, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

 

Jakie znaczenie mają Światowe Dni Młodzieży – centralne wydarzenia z udziałem Ojca Świętego w Krakowie i te organizowane w diecezjach?

 

Napisano już na ten temat wiele w różnych językach. Ja chciałbym tylko dodać, że dla każdego uczestnika takie znaczenie może być inne. Święty Jan Paweł II, inicjator ŚDM, widział głęboki sens takich spotkań. Wiedział, że młodzież ich potrzebuje – potrzebuje wzajemnego umacniania i wzbogacania się w duchowej sferze życia, tej sferze, z której czerpie się poczucie sensu, często mądrość, w przypadku wielu także fundament dla wielkości. Ja nie wykluczam także sfery turystycznej, kulturowej, krajoznawczej. Wszystko razem składa się na aksjologiczne podejście do życia.

 

W krótkim czasie udało się księdzu stworzyć w Górsku nowoczesny ośrodek muzealno-edukacyjny, miejsce formacji duchowej i intelektualnej młodych ludzi. Jak podsumowałby ksiądz jego roczną działalność?

 

Jestem pozytywnie zaskoczony. Przyznam, że nie spodziewałem się tak wielkiego odzewu i zapotrzebowania z regionu, Polski, także z innych krajów. Wiedziałem, czego i jakiego przekazu w proponowanej przez nas tematyce potrzebują osoby w różnym wieku – dzieci, młodzież i dorośli. Miałem też świadomość, że centrum powstaje poza miastem, na wsi. Ale popyt na to co oferujemy, zainteresowanie tą ofertą, znacznie przerosły moje wyobrażenia. Mamy 22 tysiące entuzjastycznych wpisów w księdze pamiątkowej – do tej księgi wpisują się odwiedzający nasze ekspozycje oraz korzystający z naszych sal dydaktycznych, sali kinowo-teatralnej i boisk sportowych. Uważam to za dobry wynik, bo zakładaliśmy 5 tysięcy gości rocznie. Nasze centrum odwiedziły osoby z ponad 20 krajów.

 

Serdecznie zapraszam do naszego województwa, do naszego bardzo nowoczesnego muzeum multimedialnego i innych obiektów centrum w Górsku. Przyświeca nam świadomość, że wychowanie młodego człowieka dotyczy wszystkich sfer i potrzeb, także tych duchowych.

 

CEM w Górsku podejmuje uczestników ŚDM, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

CEM w Górsku podejmuje uczestników ŚDM, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

 

 

22 lipca 2016 r.