Wywiad tygodnia

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Otwarci by pomagać

Rozmowa z Maciejem Betlejewskim, komendantem hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Brodnicy

 

Proszę dokończyć zdanie „Harcerstwo to dziś przede wszystkim …”. Jak zdefiniowałby pan rolę społeczną i ofertę waszej organizacji?

 

Harcerstwo to dziś przede wszystkim styl życia i sposób myślenia. Zuchem można zostać już w pierwszej klasie szkoły podstawowej i uczyć się u nas pozytywnego myślenia, otwartości na drugiego człowieka i budowania prawdziwych przyjaźni. I to jest chyba najważniejsza rola społeczna tej największej dziś organizacji młodzieżowej – kształtowanie mądrych, dojrzałych i odpowiedzialnych ludzi. Bo oprócz tego, że uczymy ogromnej liczby praktycznych rzeczy – śpiewania, malowania, majsterkowania, biwakowania, orientowania się w lesie – nieustanie pokazujemy młodym ludziom, że życie wartościami, takimi jak patriotyzm i honor, nadal jest możliwe.

 

Jednak nasze zaangażowanie społeczne ma również bardzo praktyczny wymiar. Współpraca z władzami miasta i powiatu to przecież nie tylko obecność harcerskiego sztandaru na uroczystościach państwowych, ale bardzo konkretne wsparcie. Organizujemy pokazy pierwszej pomocy, zabawy na festynach, zabezpieczamy wolontariuszami imprezy sportowe. Zawsze jesteśmy otwarci na to, by pomagać. Właśnie na tym polega harcerstwo.

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Brodniccy harcerze dostali u progu nowego roku szkolnego piękny prezent – nową siedzibę przy Nad Drwęcą 30. Czy wymagało to wielu starań?

 

Oj tak, wymagało to bardzo wielu starań, jednak dzisiaj rozpiera nas tylko radość i duma!

Dom Harcerza istnieje dzięki temu, że burmistrz Brodnicy pan Jarosław Radacz i Rada Miejska 5 maja 2015 zadecydowali o przekazaniu nam tej historycznej kamienicy, a środki z RPO i z budżetu województwa pozwoliły na generalny remont budynku. Dwa lata temu nie miałem pojęcia o fiszkach projektowych i strategii pisania projektów unijnych, jednak w harcerstwie, jak się okazuje, można nauczyć się również i tego! 15 kwietnia 2016, przy wielkiej pomocy druha Pawła Białego, złożyliśmy wniosek w Urzędzie Marszałkowskim, a wiadomość o tym, że na nasz projekt otrzymaliśmy dofinansowanie, dotarła do nas w czasie wakacji. W listopadzie 2016 firma pana Bogumiła Czerwińskiego Perspektywa rozpoczęła prace budowalne, które trwały do czerwca tego roku.

 

Patrząc na to, jak dziś wygląda Dom Harcerza, trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno walczyliśmy tu z podchodzącą pod budynek wodą gruntową, cieknącym dachem i niegrzejącymi piecami kaflowymi, a dziury w oknach zabijaliśmy płytami. Jednak przecież harcerze nigdy się nie poddają! I właśnie dlatego dzisiaj możemy cieszyć się własnym miejscem na ziemi. Mam nadzieję, że Dom Harcerza już wkrótce stanie się dla brodnickiej młodzieży jednym z najważniejszych miejsc spotkań.

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Ten budynek ma szczególną historię. Czy ma to jakiś wpływ na to, co będziecie w nim robić?

 

Oczywiście byłem świadomy jaka historia wpisana jest w ten budynek. Wielu mieszkańcom naszego miasta adres Nad Drwęcą 30 do dziś kojarzy się z najgorszymi zbrodniami hitlerowskiego najeźdźcy. Myślę, że oddanie kamienicy harcerzom było najlepszym sposobem na to, by ta historia nie tylko nigdy nie została zapomniana, ale przede wszystkim by była należycie czczona. Stworzyliśmy w Domu Harcerza izbę pamięci, w której w bardzo czytelny sposób pokazujemy dzieje budynku i przypominamy o tych, którzy za miłość do ojczyzny zapłacili najwyższą cenę.

 

Pojawiały się wprawdzie głosy, że być może organizowanie w kamienicy zbiórek i związanych z tym zabaw i pląsów może uwłaczać pamięci tych, którzy tu cierpieli, jestem jednak przekonany, że jest to całkowicie błędne myślenie. Jestem pewien, że nigdy nie zabraknie nam szacunku dla tego miejsca. Co więcej, wydaje mi się, że właśnie dzięki obecności harcerzy historia zatoczy tutaj swego rodzaju koło. W miejscu, gdzie kiedyś starano się za wszelką cenę złamać Polaków i ich miłość do ojczyzny, my od nowa będziemy uczyć młodych ludzi oddania swojemu krajowi i swojej małej ojczyźnie.

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Jak liczna jest społeczność harcerska w Brodnicy w z jakich środowisk się składa?

 

Hufiec Brodnica liczy blisko trzystu harcerzy zrzeszonych w dziewięciu drużynach, dwóch kręgach instruktorskich i jednym kręgu seniora. Poza Brodnicą, w Górznie, działa tylko jedna drużyna, nad czym ubolewam. W powiecie i gminie nadal brakuje drużyn.

 

Czy jesteśmy widoczni? Mam nadzieję, że tak. Teraz, kiedy mamy Dom Harcerza, nasza obecność w Brodnicy będzie jeszcze bardziej zauważalna, a nowa siedziba stanie się impulsem do jeszcze prężniejszych działań.  

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

22 września 2017 r.