Wywiad tygodnia

Janusz Iwański, fot. Mikołaj Kuras
Janusz Iwański, fot. Mikołaj Kuras

Najlepsi z wiedzy obywatelskiej

Rozmowa z Januszem Iwańskim, dyrektorem Gimnazjum i Liceum im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Dobrzejewicach w powiecie toruńskim

 

Szkoła którą pan kieruje od lat nie ma sobie równych w regionalnym konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym. Jak udało się zainteresować uczniów właśnie tą dziedziną wiedzy?

 

Uczestniczymy w konkursie od początku, czyli od roku szkolnego 2004/2005. Sześciokrotnie zdobyliśmy pierwsze miejsce i nagrodę specjalną marszałka za największą liczbę laureatów w tym konkursie, wychowaliśmy 36 laureatów i 31 finalistów. Jestem wieloletnim radnym gminy Chełmża, zawsze zależało mi na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju lokalnej społeczności, samorządności, powstawaniu oddolnych inicjatyw, aktywności [obywatelskiej]. Uważam, że przyszłych liderów społeczności lokalnych trzeba wychowywać już w szkole, między innymi poprzez takie konkursy. (…) Początkowo także sam przygotowywałem uczniów, ale kilka lat temu przejęła to ode mnie nauczycielka wiedzy o społeczeństwie pani Agnieszka Koepke, która z pasją i wielkim zaangażowaniem wprowadza naszą młodzież w tajniki wiedzy.

 

Uczniowie waszej szkoły – gimnazjaliści i licealiści – odnoszą sukcesy także w innych dyscyplinach. Czy trudno utrzymać wysoki poziom nauczania w wiejskiej szkole?

 

Janusz Iwański z młodzieżą z Dobrzejewic podczas wizyty w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras

 

Gimnazjum w Dobrzejewicach należy do najlepszych tego typu szkół w województwie, co potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych. (…) Dorobek ostatnich 15 lat to prawie pół setki laureatów i czterdzieścioro finalistów konkursów przedmiotowych z chemii, biologii, geografii, matematyki, historii, języka polskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego.   (…) Liczna rzesza naszych uczniów otrzymuje lub otrzymywała marszałkowskie stypendia dla uzdolnionych.

 

Nasze Liceum Ogólnokształcące osiągnęło w ubiegłym roku najlepszy w [ziemskim] powiecie toruńskim średni wynik z egzaminów maturalnych, zaś licząc licea (…) [w samym Toruniu] znalazło się w środku stawki. W tym roku troje naszych licealistów otrzymuje stypendia marszałka województwa za wyniki w nauce.

 

Dyrektorem [zespołu szkół] w Dobrzejewicach jestem od 2000 roku. (…) [Znaczną poprawę wyników nauczania odnotowaliśmy] od roku 2005, dzięki programom wyrównywania szans edukacyjnych i programom rozwojowym, którymi objęto wszystkie szkoły w gminie Obrowo. Byłem inicjatorem i koordynatorem tych programów. Zyskali nauczyciele (był to dla nich dodatkowy zarobek), a przede wszystkim uczniowie.

 

Na sukces naszej szkoły, a także innych szkół w gminie Obrowo, znaczący wpływ ma polityka oświatowa lokalnych władz samorządowych. (…) [Są] dodatkowe zajęcia z języków obcych, koła przedmiotowe, klasy liczące do 24 uczniów, wsparcie dla uczniów dojeżdżających umożliwiające im udział w zajęciach popołudniowych, w wolne soboty czy ferie, także bezpłatny [dla uczniów] autobus na wyjazdy edukacyjne. (…)

 

Nie byłoby [też] sukcesów uczniów i szkoły gdyby nie cały dobrze rozumiejący się i pracowity zespół nauczycieli, złożony z doświadczonych pedagogów oraz niezwykle twórczych i ambitnych młodych [nauczycieli]. Jestem dumny, że udało mi się taki zgrany zespół stworzyć i być jego liderem.

 

Janusz Iwański z młodzieżą z Dobrzejewic podczas wizyty w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras 

 

Imponująco prezentuje się wasz udział w międzynarodowych programach wymiany i współpracy w dziedzinie edukacji. Co zyskujecie dzięki tej współpracy?

 

Wystartowaliśmy w 2008 roku nagrodzonym przez Komisję Europejską programem „Under the Europen Roof” na platformie internetowej, a od roku 2011 [nasz] Zespół Szkół realizuje [projekty w ramach międzynarodowych] programów Comenius i Erasmus Plus. Na mapie świata młodzież z Dobrzejewic może zaznaczyć swoją bytność między innymi w Szwecji, Danii, Chorwacji, Turcji, Włoszech, Grecji, Rumunii, na Łotwie, Litwie i na wyspie Reunion w rejonie Madagaskaru. Społeczność naszej szkoły odwiedziła też Portugalię, Włochy, Słowację, a obecnie wybieramy się do Czech i – o ile zniknie zagrożenie dla podróżujących w tym kierunku – do Turcji. Naszym zagranicznym gościom pokazaliśmy Toruń i okolice, Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawę, Kraków i [obóz koncentracyjny] Auschwitz. (…)

[Nasz zysk] (…) to doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów

i nauczycieli, poznawanie [innych] systemów szkolnych, [a także] kultur (…) krajów partnerskich oraz nauka tolerancji i eliminowanie uprzedzeń wobec innych narodów, kultur i religii.

 

Jest pan pedagogiem o sporym stażu i dorobku. Jaka pańskim zdaniem powinna być szkoła?

 

Szkoła wychowuje i uczy, ale realizując te zadania powinna [także] kształcić umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, co jest istotnym warunkiem funkcjonowania w „globalnej wiosce”. Nie można zmuszać uczniów do mechanicznego przyswajania wiedzy, należy włożyć wiele wysiłku, by [zdobyta] wiedza była przydatna i użyteczna w realiach współczesnego świata. (…) [Powinniśmy] przygotowywać do życia rodzinnego i społecznego, kształtować umiejętność rzetelnej pracy i współdziałania w grupie, uczyć samodzielności i zachęcać do rozwoju zainteresowań, (…) [wychowywać do] patriotyzmu i szacunku dla kultury i dziedzictwa narodowego. [Jesteśmy po to, by otwierać] (…) szanse wszystkim uczniom. [Wierzę też, że] szkoła rozwinie się tak dalece, jak nauczyciele którzy w niej pracują.

 

W naszej szkole staramy się właściwie wypełniać naszą misję.

 

29 kwietnia 2016 r.