Wywiad tygodnia

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Jesteśmy nowatorską instytucją

Rozmowa z dyrektor Grażyną Troszyńską z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

 

Wszyscy interesujemy się systemem edukacji, ale nie wszyscy wiedzą o takich jego instytucjach jak ta, którą pani kieruje. Jak zdefiniowałaby pani ich miejsce w systemie?

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku to instytucja, która służy szkołom i placówkom, wspierając przede wszystkim rozwój zawodowy nauczycieli. Spełniamy ważną, szczególną rolę w systemie oświaty. Doskonalimy kompetencje pedagogów, zapraszamy na zajęcia otwarte, udostępniamy zbiory biblioteczne oraz nowoczesne sale i pracownie dydaktyczne. Dysponujemy mobilnymi pracowniami [przedmiotów matematyczno-przyrodniczych] wyposażonymi w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, które wypożyczamy szkołom. Prowadzimy też otwarte zajęcia dla uczniów i nauczycieli na różnych poziomach edukacyjnych w nowoczesnym, stacjonarnym laboratorium elektronicznym. Jesteśmy instytucją nowatorską. Proponujemy m.in. zdobywanie i doskonalenie kompetencji dotyczących nowoczesnych technologii w procesie edukacji.

 

Świat się zmienia w niesamowicie szybkim tempie, a my podążamy za tymi zmianami. Nauczyciele (…) poszukują [u nas] rozwiązań praktycznych, metodycznych, merytorycznych i specjalistycznych. Warto podkreślić, że w naszej strukturze, w znakomitej symbiozie, funkcjonują placówka doskonalenia nauczycieli i biblioteka pedagogiczna.  (…)

 

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

 

Włocławskie KPCN to wzorowo zorganizowana i dobrze przygotowana do realizacji swojej misji placówka. Jak wygląda obecnie wasza oferta?

 

(…) Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, ale odwiedzają nas także uczniowie i studenci (…), a także zainteresowani sprawami kształcenia i wychowania rodzice i samorządowcy. Pełna oferta umieszczona jest na naszej stronie internetowej www.cen.org.pl. W informatorze znajdują się propozycje kursów, szkoleń, seminariów, konferencji, konsultacji indywidualnych i zespołowych, debat, otwartych zajęć edukacyjnych, lekcji bibliotecznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, np. w ramach nauczycielskiego klubu dyskusyjnego Po lekcjach. Nowomiejska 15A.

 

Organizujemy także m. in. Narodowe Czytanie polskiej literatury, akcję „Odjazdowy bibliotekarz”, Noc Bibliotek, (…) festiwale zawodów oraz wizyty studyjne dla pracowników oświaty. Uczymy się od siebie i od innych, pracujemy w zespołach zadaniowych, problemowych i doraźnych, współpracujemy z różnymi instytucjami wzbogacając naszą ofertę i poszukując nowości.

 

Stworzyliśmy triadę wspierania szkół. Nauczyciele konsultanci i nauczyciele bibliotekarze oraz specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych wspomagają je w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pokazujemy nowoczesne  trendy w edukacji. Zainteresowanie naszą ofertą stale wzrasta.

 

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

 

Kto może korzystać z waszej biblioteki?

 

Nasza Biblioteka Pedagogiczna posiada bogaty księgozbiór (120 tysięcy woluminów) i zbiór czasopism (prenumeruje 60 tytułów). Gromadzimy i udostępniamy literaturę z dziedziny pedagogiki, psychologii, nauk społecznych i ekonomicznych oraz literaturę piękną. Korzystają przede wszystkim nauczyciele i studenci, słuchacze szkół policealnych i pomaturalnych, a także uczniowie. Szczególnym powodzeniem cieszą się przewodniki metodyczne, scenariusze lekcji i programy nauczania.

 

Ważną częścią są zbiory elektroniczne. Oferujemy bezpłatny dostęp on-line do 1600 książek w wersji elektronicznej.

 

Nasi bibliotekarze na zajęciach otwartych i lekcjach bibliotecznych upowszechniają wykorzystanie interaktywnych narzędzi dydaktycznych. Wśród najczęściej wykorzystywanych są roboty edukacyjne i gry planszowo-mobilne. Pracujemy z multimedialnymi zasobami Kujawsko Pomorskiej Platformy Edukacyjnej EDUPOLIS – animacjami, symulacjami, grami dydaktycznymi oraz platformą gier miejskich, umożliwiającą prowadzenie zajęć w terenie.

 

Nie tylko nauczycielom poleciłabym literaturę dotyczącą bezpieczeństwa

w internecie, w tym publikację „Cyfrowi rodzice: dzieci w sieci: jak być czujnym, a nie przeczulonym” Irminy Grzegrzółki. (…) Postęp technologiczny to z jednej strony ułatwienie życia, internet jest kopalnią wiedzy, lecz z drugiej – pułapki, które mogą czyhać w wirtualnym świecie. 

  

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

 

Na jaką problematykę staracie się obecnie zwrócić uwagę środowiska nauczycielskiego?

 

Przede wszystkim na wszystko to, co łączy się z wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, która zobowiązuje m. in. do rozwijania kompetencji związanych z programowaniem oraz podkreślania znaczenia bezpieczeństwa w sieci. (…)

Organizujemy kolejną edycję warsztatów „Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej”, które przygotowują nauczycieli do kształcenia u dzieci postaw i umiejętności kluczowych dla myślenia komputacyjnego. Uczestnicy poznają podstawy programowania wizualnego, bezpłatne aplikacje i platformy internetowe przeznaczone do nauki podstaw kodowania.

 

Już dziś zapraszamy na 23 kwietnia do Włocławka na ósmą edycję konferencji z cyklu „Edukacja w cyfrowym wymiarze” na temat bezpieczeństwa w internecie. „Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie edukacji” to temat przewodni tej konferencji dotyczącej  szans, wyzwań i zagrożeń jakie niesie ze sobą sieć oraz sposobów reagowania na nie.

 

19 marca 2018 r.