Wywiad tygodnia

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Honorowi Obywatele Województwa

Wybitni, zasłużeni, związani z naszym regionem.

Wybitni, zasłużeni, związani z naszym regionem.

 

Kardynał Józef Glemp, autor obrazu - Klaudia Julia Zielińska

Kardynał Józef Glemp, prymas senior Polski 

Tytuł został mu przyznany 7 czerwca 2010 roku w uznaniu zasług związanych z pełnieniem posługi najwyższego hierarchy polskiego Kościoła katolickiego w trudnych czasach PRL-u, a potem w latach transformacji ustrojowej. – Czynił to w sposób najbardziej godny. Nie byłoby takiej Polski, gdyby nie zasługi księdza prymasa. Możemy być dumni, że jest ksiądz prymas naszym krajanem z Inowrocławia – stwierdził w mowie powitalnej marszałek Piotr Całbecki.

Co jest najważniejsze w mojej posłudze jako prymasa w ciągu minionych 28 lat? Niewątpliwie, jest to udział w bezkrwawym przejściu z komunizmu do demokracji. To, że zmiana ustroju dokonała się bez większego rozlewu krwi, bez rewolucji, jest zasługą całego narodu i wielu instytucji, jednakże udział Kościoła w tych zmianach jest bardzo ważny. Dziękuję Bogu za tę łaskę, że mogłem w początkach mojej posługi czerpać ze wzoru danego przez prymasa Wyszyńskiego. Prymas bronił Kościoła, ale stawiał na dialog […] Dalej, w mojej pracy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski miałem silne oparcie w Papieżu Janie Pawle II. […] Postawa Papieża i jego nauczanie wpływały na jedność Episkopatu i na pokojowe utrwalanie się przekształceń ustrojowych – wspominał kardynał Glemp.

Lech Wałęsa, autor obrazu - Ewa Ludmiła Mika-Tomczuk

Prezydent Lech Wałęsa, pochodzący z Kujaw i Pomorza pierwszy przywódca „Solidarności” 

– Panie prezydencie, jest pan wśród nas jako symbol, ale też jako człowiek, który wciąż ma nam wiele do powiedzenia. Nigdy pan nas nie opuścił i  wszystko co robił, robił dla naszej wspólnej ojczyzny. Spotykamy się  tu, w województwie z którego pan pochodzi i z którego są pana korzenie, aby za całe pana piękne życie podziękować. Proszę przyjąć słowa wdzięczności w imieniu przeszło dwóch milionów mieszkańców województwa  – powiedział w mowie powitalnej podczas uroczystej sesji 19 października 2010 roku marszałek Piotr Całbecki.

– Jestem bardzo wdzięczny, że zostałem doceniony. Nasze pokolenie dokonało nieprawdopodobnej rzeczy. Z epoki ziemi, granic, konfrontacji i wojen temu pokoleniu udało się wejść do epoki intelektu, informacji, globalizacji. Bez strzału, solidarnie. Tego dokonaliśmy – mówił podczas uroczystości prezydent Wałęsa.

 

Marianna Popiełuszko, autor obrazu - Klaudia Julia Zielińska

Matka błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, Marianna Popiełuszko 

– „Darem Bożym jest życie, ale również śmierć na tej ziemi” – zwróciła się Pani do mnie tymi słowami wczoraj podczas powitania. (…) Jest głęboka mądrość w tych słowach, nie tylko dla ludzi głębokiej wiary, że śmierć nie musi oznaczać końca, może być darem dla innych, dać nowe życie. I za to świadectwo my, którym na nowo jest dane tę prawdę poznać i przyjąć,  dziś pragniemy okazać wdzięczność i podziękowanie – mówił w swym wystąpieniu wystąpieniu 7 czerwca 2013 roku, zwracając się do Marianny Popiełuszko, marszałek Piotr Całbecki.

– Pogodziłam się z wolą Bożą i przebaczyłam ludziom, którzy zadali śmierć mojemu synowi. Modlę się za nich, nie przeklinam – mówiła Popiełuszko.

Rafał Blechacz, autor obrazu - Klaudia Julia Zielińska

Wirtuoz fortepianu zwycięzca XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina Rafał Blechacz 

„Światowy format pianisty, jego wkład w światową kulturę muzyczną, nieoceniony udział w życiu muzycznym regionu i w jego promocji, predestynuje tego wybitnego artystę do otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – czytamy w uzasadnieniu uchwały z 6 czerwca 2016 roku.

Odczuwam w sercu ogromną radość, ogromne wzruszenie. Chciałbym podziękować tym wszystkim osobom, które postanowiły uhonorować mnie w tak uroczysty sposób. Chcę podkreślić, że te wszystkie wartości, które wyrastają z naszego regionu bardzo są mi bliskie i miały na pewno niemały wpływ na kształtowanie się mojej osobowości, na mój rozwój, zarówno ten ogólny, jak i muzyczny. Dzisiejszą datę traktuje jako pewien nowy etap. Oczywiście nadal będzie polegał na przybliżaniu muzycznego piękna wielu ludziom na całym świecie, ale też wartości ponadczasowych. We współczesnym świecie, który niestety bywa podzielony w różnych sferach, właśnie muzyka, sztuka, jest tą przestrzenią, w której możemy szukać porozumienia międzyludzkiego – mówił Blechacz.

Biskup Andrzej Suski, autor obrazu - Ewa Ludmiła Mika-Tomczuk

Ordynariusz diecezji toruńskiej biskup Andrzej Suski 

– To jego dziełem jest organizacja od podstaw struktur i instytucji naszej nowo utworzonej w 1992 roku diecezji. Uznając, że podstawą współczesnego społeczeństwa jest wspólnota lokalna, położył nacisk na budowę sfery służącej integracji społecznej i katolickiej formacji intelektualnej i duchowej.  Biskup Andrzej – dla wielu mentor, dla wszystkich dobry gospodarz, człowiek dialogu –  jest postacią cieszącą się wielkim, niepodważanym i powszechnym szacunkiem – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

– Dziękuję za przyznanie mi honorowego obywatelstwa województwa. Wyróżnienie to wzrusza mnie i jednocześnie uświadamia mi jego symboliczne znaczenie, które rozkłada się na wiele osób, z którymi przez 25 lat w Toruniu mogłem współpracować. Pragnę wyrazić wdzięczność za współdziałanie z samorządami na różnych szczeblach, szczególnie za współpracę w obszarze działań społecznych. W moim sercu i sercu kościoła są zawsze trzy obszary: pomoc ludziom w potrzebie, szeroko rozumiana kultura, w tym sztuka sakralna i obszar, który nazywamy dialogiem społecznym. Ogromnie się cieszę, że temat dialogu jak złota nić przewija się w Toruniu przez kolejne lata – mówił podczas wystąpienia 19 grudnia 2016 roku biskup Suski (audio).

Arcybiskup Henryk Muszyński, autor obrazu - Beata Ludwin

Prymas senior abp Henryk Muszyński, profesor teologii, biblista, podczas swojej posługi m. in. biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej, ordynariusz diecezji włocławskiej i metropolita gnieźnieński 

„Jest tym, który dowiódł, że wspólna droga jest możliwa jeśli wyznaczy się wspólne cele i szczerze dąży do ich osiągnięcia. Jego życiorys splata się z losami naszych ziem. Poprzez posługę w diecezji pelplińskiej, włocławskiej i w końcu gnieźnieńskiej nie tylko współtworzy naszą historię, ale przede wszystkim trwale związał się z wieloma ludźmi, dla których jest mistrzem i prawdziwym przyjacielem” – czytamy w uchwale.

– Pochodzę z pokolenia, które przeżyło dwa totalitaryzmy, ale doczekało się też wolności – stało się to dzięki świętemu Janowi Pawłowi II. Źródłem mojej nadziei jest fakt istnienia w Polsce samorządów. Samorządy są oparte na wzajemnym zaufaniu. We Włocławku JPII mówi, że nadzieję budujemy dzień po dniu, krok po kroku. Jan Paweł II mówił: „Wolność została nam dana i zadana”. Jako osoby zaangażowane w życie społeczne realizujemy jego testament wspólnie – respektując swoje niezależność i samodzielność – mówił podczas uroczystej sesji sejmiku 7 czerwca 2019 roku prymas Muszyński (audio).

Prof. Stanisław Dembiński, autor obrazu - Klaudia Julia Zielińska

Profesor Stanisław Dembiński, fizyk związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, specjalizujący się m. in. w optyce kwantowej i kwantowej teorii magnetyzmu; rektor toruńskiej uczelni podczas karnawału Solidarności (1980-1981) 

„Prof. Dembiński to człowiek mądrego dialogu. Opartego na prawdzie i mocnych zasadach moralnych. Dał świadectwo tego, że są granice ustępstw. Za nimi może się bowiem kryć zło i nikczemność. Jego postawa jest wzorem dla nas, będzie też wzorem dla przyszłych pokoleń” – czytamy w uchwale.

30 lat temu […] konstruowaliśmy suwerenną i demokratyczną Trzecią Rzeczpospolitą. Jestem szczęśliwy, że dane mi było wziąć udział w wydarzeniach tamtych lat. W ciągu mojego życia związek z polskim szkolnictwem wyższym realizowałem na wielu forach. Jestem rad, że w województwie mamy trzy uniwersytety. Wysoko oceniam potencjał naukowy i dydaktyczny naszego regionu. W kontekście szkolnictwa i nauki w dniu patronalnym Jana Pawła II, wspominam 7 czerwca 1999 roku, gdy papież spotkał się z rektorami szkół wyższych w auli UMK. […] Słuchając wystąpienia papieża zapamiętałem te słowa „ stoją dzisiaj przed nauką, w tym także polską nauką, wielkie wyzwania. Niebywały rozwój postępu technicznego rodzi fundamentalne pytania o granice eksperymentu, o sens rozwoju technicznego, o granice ingerencji człowieka w środowisko naturalne. […] Dwadzieścia lat temu głos ten nie należał do chóru i miał swą wielką wagę. Przypomnienie go może przekonać wątpiących, że problem rzeczywiście istnieje – podkreślał podczas wystąpienia 7 czerwca 2019 roku profesor Dembiński (audio).